Poremećaji u snabdevanju, smanjena potražnja za robama i uslugama i smanjenje investicija kao direktne posledice pandemije virusa COVID-19 primorali su države da intervenišu donošenjem seta mera sa ciljem zaštite zdravlja građana, očuvanja radnih mesta i podrške privredi. Odlaganje rokova za plaćanje poreza i doprinosa, olakšan pristup kreditima, direktna pomoć malim i srednjim preduzećima samo su neki od vidova podrške koje su države pružile svojim privrednicima.

Paket mera Vlade Srbije za podršku privredi u vrednosti od 5,1 milijarde evra otvorio je pitanje da li su pravila za dodelu pomoći u skladu sa praksom Evropske Unije sa kojom Srbija pregovara o članstvu. U kojoj meri su privrednici koristili ovu podršku, koje su pozitivne i negativne strane usvojenih mera, i šta treba nadalje raditi kako bi se ublažio negativan uticaj pandemije na privredu u Srbiji, možete pogledati u video prilogu, pripremljenom u okviru projekta „Pripremi se za učešće“, koji zajednički sprovode Centar za evropske politike (CEP), Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) i Centar za savremene politike (CSP) kroz portal European Western Balkans, uz finansijsku pomoć Evropske unije.