Evropska unija donirala je 26 vozila Upravi za izvršenje krivičnih sankcija Ministarstva pravde, a automobile će za rad koristiti Kancelarije za alternativne sankcije. Ključevi su uručeni u zatvoru u Pančevu.

Po jedno vozilo dobiće 24 grada u Srbiji, dok će Beograd dobiti dva, a ukupna vrednost je 298.000 evra. Šef Delegacije EU u Srbiji, ambasador Sem Fabrici, navodi da pravilna upotreba alternativnih sankcija može imati značajan efekat na celo društvo.

„Ovi automobili će pomoći poverenicima da na brži, lakši i efikasniji način vrše nadzor nad ljudima koji su na izvršenju alternativnih sankcija. Ovo je samo jedan od projekata koji imaju za cilj da poboljšaju situaciju u toj oblasti“, ističe ambasador Fabrici.

On dodaje i da EU nastavlja podršku reformama koje Srbija sprovodi u oblasti vladavine prava, a da je poboljšanje sistema sankcija jedan od koraka na tom putu.

„Tokom poslednjih nekoliko godina Vlada Republike Srbije i institucije Republike Srbije pokrenule su novu fazu kada se radi o alternativnim sankcijama koja podrazumeva i služenje kazne u kućnom pritvoru. Evropska unija ima sreću i zadovoljstvo da pomogne napore Vlade Republike Srbije, a ubuduće, poverenici će moći na bolji, efikasniji i lakši način da izvršavaju svoje dužnosti“, zaključuje šef Delegacije EU.

Potrebno je raditi i na jačanju sistema alternativnih sankcija, potvrđuje i ministarka pravde Nela Kuburović. Saradnja sa EU odražava se i kroz druge aktivnosti.

„Pre nekoliko meseci imali smo i završetak projekta koji je omogućio obuku zaposlenih u kazneno-popravnim zavodima. Zahvaljujući sredstvima Evropske unije, pravi se i novi kompleks u okviru Kazneno-popravnog zavoda za žene u Požarevcu, što pokazuje da se radi na unapređenju sistema izvršenja krivičnih sankcija u Srbiji“, navodi ministarka pravde.

Izvršenje alternativnih sankcija i mera u zajednici sprovode se radi zaštite društva od kriminaliteta, a sa ciljem reintegracije i resocijalizacije osuđenih osoba. Poslove izvršenja sprovodi Poverenička služba u okviru Uprave za izvršenje krivičnih sankcija.

Krivična dela za koja se najčešće izriču alternativne sankcije su krađa, laka telesna povreda, ugrožavanje sigurnosti, učestvovanje u tuči, uništenje ili oštećenje tuđe pokretne stvari, kao i dela iz oblasti javnog saobraćaja, razbojništvo, neplaćanje alimentacije.

U poslednjih 12 godina, Srbija je dobila više od osam milijardi evra samo iz budžeta EU i to pet milijardi evra kredita EIB-a i 3,3 milijarde evra donacija. EU ostaje posvećena da podrži Srbiju i sprovede reforme u sektoru pravde u korist građana Srbije.