Transformaciju srpskog naučnog ekosistema i sistema preduzetništva, uključujući razvoj startap ekosistema, Evropska unija podržava već tri godine kroz projekat preduzetništva koji ubrzava inovacije i rast (SAIGE) zajedno sa Svetskom bankom i Vladom Srbije.

„Podrazumeva se da je dobra volja i saradnja vaših instituta bila prvi i najvažniji korak na putu transformacije! Kao i u svakoj drugoj reformi, sposobnost prepoznavanja potrebe za promenom je ključni deo“, rekla je zamenica šefa Delegacije EU u Srbiji Plamena Halačeva na konferenciji SAIGE projekta na kojoj učestvuju istraživački i razvojni instituti.

Kroz projekat SAIGE, koji se bavi i poboljšanjima infrastrukture, instituti za istraživanje i razvoj dobijaju tehničku pomoć kroz konsalting, učešće u zajedničkim projektima, zajedničke obuke, tematska umrežavanja i studijska putovanja o određenim temama, kao i značajnu podršku u preduzimanju koraka u transferu znanja i tehnologije za lokalne i globalne ekonomije i suočavanje sa društvenim izazovima.

„Ove reforme jačaju kapacitete instituta da apliciraju za nacionalne i međunarodne istraživačke projekte, posebno unutar EU, podstičući nove ideje kroz osnovna i primenjena istraživanja u naučnim oblastima“, rekla je Halačeva.

EU je kroz projekat SAIGE doprinela sa 31,5 miliona evra ne samo podrškom reformi istraživanja i razvoja u javnom sektoru već i jačanjem kapaciteta Fonda za nauku i obezbeđivanjem grantova za najuspešnije istraživače, podsetila je Plamena Halačeva, ističući da je EU pružila direktnu podršku inovaciji, istraživanju i razvoju i start-up ekosistema u Srbiji u iznosu od 90 miliona evra.

„EU je ponosna što je doprinela u Srbiji kroz ulaganja u nauku, istraživanje i inovacije koja su ključna za nacionalnu ekonomiju i dobrobit građana. Ove investicije su od vitalnog značaja za stvaranje zelene i digitalne ekonomije zasnovane na znanju, što dovodi do stvaranja kvalitetnih radnih mesta i sveukupne društvene koristi. U narednim godinama, EU će ostati posvećen partner Srbiji, pomažući da se nove istraživačke ideje iznesu na svetsko tržište“, rekla je zamenica šefa Delegacije EU.

Ministarka nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Jelena Begović podsetila je da je projekat započet 2019. godine i navela da je Ministarstvo, zahvaljujući SAIGE-u, preko Fonda za nauku finansiralo projekte koji imaju za cilj da pomognu zemlji u borbi protiv COVID-a. 19 pandemija.

Govoreći o srpskom startap ekosistemu, Begović je navela da se procenjuje da u Srbiji ima više od 750 startap kompanija i da je veliki deo ovih kompanija vezan za industriju informacionih tehnologija, industriju blokčejn, biotehnologiju i druge ekonomske oblasti.

Direktor kancelarije Svetske banke u Srbiji Nikola Pontara rekao je da je za ubrzanje rasta privrede Srbije i njeno približavanje EU važno unaprediti produktivnost i konkurentnost zemlje.

„Jedan od načina da se to uradi je da se više ulaže u istraživanje i razvoj, da se poboljša ekosistem inovacija i da se istraživanja približi životima građana, preduzeća i zajednica“, rekao je Pontara.

On je ocenio da su srpske kompanije koje se bave inovacijama konkurentne i rekao da je Srbija puna bistrih ljudi i preduzetnika.

Zahvaljujući partnerstvu Vlade Srbije, Svetske banke i EU, Srbija razvija inovativni ekosistem konkurentnosti i rasta preduzetništva, stavljajući naučna istraživanja i inovacije u funkciju održivog razvoja privrede i društva.