U reagovanju na napade na Ombudsmana Sašu Jankovića koji se nedeljama pojavljuju u pojedinim medijima, Evropska unija je saopštila „da sloboda izražavanja i medija podrazumeva i odgovorno izveštavanje“.

„Neosnovane optužbe, a posebno one zasnovane na anonimnim izvorima su neprihvatljive, bez obzira ko stoji iza njih. Nezavisne institucije i regulatorna tela, uključujući i ombudsmana, imaju suštinsku ulogu u osiguravanju da izvršna vlast snosi odgovornost u svakoj funkcionalnoj demokratiji. Sve veći broj gradjana se okreće ombudsmanu u želji da reši svoje probleme. Gotovo 90% preporuka ombudsmana je tokom 2014 primenjeno u pojedinačnim slučajevima. Neophodno je da svi drzavni organi saradjuju sa ombudsmanom i drugim nezavisnim telima u skladu sa zakonima. Jačanje uloge nezavinsih tela predstavljaće važan element u realizaciji vladinog Akcionog plana za poglavlje 23 u okviru pristupnih pregovora“.