Većina građana Srbije je za pridruživanje Evropskoj uniji i vide EU kao vodećeg donatora, trgovinskog i investicionog partnera – pokazuje anketa javnog mnjenja. Prema anketi koju je sprovela Ninamedia za Delegaciju EU u Srbiji, 54% ispitanika podržava pristupanje Srbije EU, dok je jedna trećina protiv. Računajući samo one koji bi izrazili mišljenje, referendum bi doveo do rezultata 62% – 38%  u korist pristupanja EU. Mladi (18-29 godina starosti) čine najveći proevropski segment stanovništva sa više od dve trećine koji su za članstvo Srbije u EU.

Ako bi se danas organizovao referendum o pristupanju Srbije Evropskoj uniji, kako biste glasali? (%)
Ukupan uzorak.

Građani Srbije dominantno vide EU u pozitivnom svetlu i povezuju je sa mogućnostima i napretkom, boljim ekonomskim standardom, mogućnošću slobodnog putovanja, poštovanjem ljudskih prava itd. Broj građana koji veruju da su uslovi za pridruživanje uniji za dobrobit same Srbije stalno raste, kao i percepcija da EU želi Srbiju za člana.

Ambasador EU u Srbiji Sem Fabrici istakao je da veoma ohrabruju rezultati poslednje ankete javnog mnjenja.

„Većina građana Srbije i dalje podržava pristupanje uniji i pozicionira EU kao najvećeg donatora, trgovinskog i investicionog partnera, uključujući i period tokom pandemije. Dodatno, više građana veruje u našu snažnu posvećenost da nam se Srbija pridruži kao članica EU. To nas dodatno motiviše da nastavimo da gradimo snažnije veze i angažujemo se u svim poljima radi bržeg i potkrepljenog procesa pristupanja EU.” navodi ambasador Fabrici.

Istraživački tim Ninamedie je istakao: „Nakon osam talasa istraživanja identifikovali smo stabilnu većinsku podršku članstva Srbije u EU (54.3%). Građani Srbije vide EU kao ključnog ekonomskog i političkog partnera (kada su u pitanju trgovina i investicije – 42.7% građana navodi EU ), takođe više od 50% građana smatra da će oni lično kao i država Srbija ulaskom u EU ostvariti više prednosti nego nedostataka.“

Više od 40% ispitanika zna da je EU najveći donator u Srbiji, daleko ispred bilo koje druge zemlje ili organizacije. Pri tome, većina građana Srbije prepoznaje da je EU najvažniji trgovinski i investicioni partner Srbije, mnogo ispred drugih zemalja (Kina, Rusija, SAD, itd.)

Ko je po vašem mišljenju najveći donator vašoj zemlji? (%)
Ukupan uzorak. Otvorena pitanja

Ukupno 58% građana podržava dijalog između Beograda i Prištine uz posredovanje EU. Istovremeno, građani veruju da je proces normalizacije najvažniji uslov za Srbiju da bi se pridružila EU, za kojim sledi borba protiv organizovanog kriminala i korupcije.

Građani bi želeli da budu bolje informisani o EU i procesu evrointegracija Srbije. Njih 55% smatra da su Vlada Srbije i Ministarstvo za evropske integracije primarno odgovorni za komunikaciju o efektima pristupanja Srbije EU.

Istraživanje je sprovedeno u junu 2021. na uzorku od 1211 ljudi iz 40 gradova i opština, koristeći CAPI metodu (CAPI – kompjuterski podržano anketiranje licem u lice).