Uloga uzbunjivača u borbi protiv korupcije i zloupotreba, kao i zakonska osnova po kojoj su zaštićeni, bile su ključne teme konferencije “Zaštita uzbunjivača na centralnom i lokalnom nivou”. Događaj su organizovali Ministarstvo pravde, Projekat za odgovornu vlast Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), projekat Evropske unije “Prevencija i borba protiv korupcije” i portal “Pištaljka”.

Učesnici na konferenciji mogli su iz prve ruke da čuju sa kakvim se izazovima suočavaju uzbunjivači. Jedan od njih je i Tomislav Veljković, koji je prijavio slučaj u Rači Kragujevačkoj, gde je preko 600.000 evra potrošeno za fabriku za prečišćavanje otpadnih voda bez da je taj objekat završen.

“Onog trenutka kad država bude počela da rešava predmete koje smo mi uzbunjivači prijavili, tog trenutka će i drugi ljudi da se odvaže da prijave sve ono šta znaju”, navodi Veljković.

Zaštita uzbunjivača je od ključnog značaja za razvoj i funkcionisanje demokratskih društava i jačanje ravnopravnosti, ocenjuje zamenica šefa Delegacije Evropske unije u Srbiji Mateja Norčič Štamcar. Navodi da je EU zato ove godine usvojila novu Direktivu o zaštiti uzbunjivača koja prepoznaje najviše međunarodne standarde na tom polju.

„Srbija je mnogo napredovala u ovoj oblasti. Ono što je Srbija postigla je inspiracija za sve – čak i za EU. Ipak, krajnji rezultati će se tek pokazati i tek treba da se vidi pomak u ključnim indikatorima – broju uspešno rešenih slučajeva korupcije i kažnjenih počinioca. Evropska unija će nastaviti da bude partner Srbiji na tom putu”, ističe Norčič Štamcar.

Мinistаrkа prаvdе Nela Kuburović ukazuje na to dа је оd pоčеtkа primеnе Zаkоnа о zаštiti uzbunjivаčа dо krаја 2018. gоdinе bilо 622 prеdmеtа u rаdu, a rеšеnа su 533 slučaja.

„Pоzivаm tužilаštvа dа sа dužnоm pаžnjоm pоsmаtrајu priјаvе uzbunjivаčа, nе žеlim dа sе mеšаm u njihоvu sаmоstаlnоst, аli Rеpubličkо јаvnо tužilаštvо bi trеbаlo dа sаčinjаvа pоsеbаn izvеštај kојi ćе pоkаzаti štа sе dеšаvаlо sа priјаvаmа uzbunjivаčа“, ističe ministarka pravde.

Tokom poslednje četiri godine, koliko se primenjuje Zakon o zaštiti uzbunjivača, više desetina uzbunjivača dobilo je sudsku zaštitu, nekoliko funkcionera kažnjeno je zbog zloupotreba, a do javnosti su došle bitne informacije o kršenju zakona, ocenjuje glavni i odgovorni urednik portala “Pištaljka” Vladimir Radomirović.

“Kako bismo sa sigurnošću rekli da naše društvo i država žele da podrži uzbunjivače neophodno je da poslodavci na vreme reaguju na prijave svojih zaposlenih, da ih do kraja istraže i isprave greške, kao i da javni tužioci bez oklevanja pokreću postupke na osnovu prijava uzbunjivača”, kaže Radomirović.

Korupcija je dugotrajan problem i jedna od najvećih prepreka ekonomskom i socijalnom razvoju širom sveta, kaže ambasador Sjedinjenih Država Kajl Skat.

„Borba protiv korupcije je teška, zato je osnaživanje i zaštita onih koji preduzimaju hrabre korake da bi ukazali na korpuciju od suštinskog značaja. Drago nam je što smo mogli da pružimo podršku Vladi Srbije u razvoju pravnog okvira za zaštitu uzbunjivača koji se danas smatra najboljom međunarodnom praksom“, kaže ambasador SAD.

Nakon uvodnih obraćanja, održana su još tri panela. Njihove teme bile su dosadašnji rezultati u primeni Zakona o zaštiti uzbunjivača, iskustva sa primerima iz prakse, kao i to kako je oblast uzbunjivača regulisana u Evropskoj uniji.

Pročitajte još: