Fabrici: U procesu pristupanja EU vladavina prava se smatra fundamentalnom

0

Vladavina prava je u srcu evropskih vrednosti i smatra se fundamentalnom u procesu pristupanja EU, a reforme u toj oblasti se nikada ne završavaju, rečeno je na konferenciji o zajedničkom programu Saveta Evrope i EU pod nazivom “Horizontal Facility”.

To je zajednička poruka ministarke za evrointegracije Jadranke Joksimović, šefa Delegacije EU u Srbiji Sema Fabricija, Delfina Frejmana, šefa sektora pri Generalnom direktoratu Saveta Evrope za programiranje i šef misije Saveta Evrope u Srbiji Tima Kartrajta sa otvaranja skupa koji je okupio institucije korisnike zajedničkog programa Saveta Evrope i Evropske unije “Horizontal Facility” za zapadni Balkan i Tursku, kako bi razgovarali o napretku i rezultatima programa.

Ministraka Jadranka Joksimović je rekla da je reforma u oblasti valadvine prava “priča” koja se nikada ne završava i da su isti standardi i jednaki kriterijumi suština vladavine prava. “Mi kao zemlja kandidat pratimo na koji način EU nastoji da osnaži ta prava u zemljama u kojima postoji sumnja da nisu u skladu sa standardima EU. Vladavina prava je u srcu evropskih vrednosti, a reforme oblasti vladavine prava se nikada ne završavaju”, izjavila je ona.

Joksimović je podsetila da je Srbija poglavlja 23 I 24 otvorila u julu 2015. godine i da je od tada imala nekoliko revizija kojima se meri postignut napredak, dodavši da se u odnosu na ta, donose odluke o otvaranju drugih poglavlja.

Ambasador Sem Fabrici, šef Delegacije Evropske unije u Srbiji, naglasio je da je “Horizontal Facility” program Evropske unije, Saveta Evrope i Srbije o zajedničkim vrednostima, u koji je Evropska unija uložila 20 miliona evra.

“Program “Horizontal Facility” za zapadni Balkan i Tursku je sjajan primer uspešne saradnje, koji pretvara zajedničke vrednosti kao što su demokratija, vladavina prava, socijalna i ekonomska pravda u konkretnu korist za naša društva i građane”, rekao je ambassador Fabrici.

Šef Delegacije EU u Srbiji Sem Fabrici izjavio je da program “Horizontal Facility” transformiše “princip u nešto konkretno i održivo”.

“U procesu pristupanja EU vladavina prava se smatra fundamentalnom”, kazao je Fabrici.

On je takođe ukazao na to da Evropska unija podržava Srbiju u procesu reformi kroz važne aktivnosti sa partnerima kao što je Savet Evrope, i da su upravo osnovne vrednosti razlog zbog kog je proces reforme toliko bitan.

Šef misije Saveta Evrope (SE) u Srbiji Tim Kartrajt rekao je da zajednički program SE i EU pod nazivom “Horizontal Facility” predstavlja “jedinstveni princip tehničke saradnje i ekspertize”, izrazivši zadovoljsvo zbog drugog takvog sastanka u Srbiji.

On se saglasio sa ministarkom Joksimović da se reforme u oblasti vladavine prava nikada ne završavaju i dodao da je oblast medija od vitalnog značaja i ima važno mesto u reformama.

Ministraka Joksimović je Šef misije Saveta Evrope (SE) u Srbiji Tim Kartrajt rekao je da zajednički program Saveta Evrope i EU pod nazivom “Horizontal Facility” predstavlja “jedinstveni princip tehničke saradnje i ekspertize”, izrazivši zadovoljsvo zbog drugog takvog sastanka u Srbiji.

On se saglasio sa ministarkom Joksimović da se reforme u oblasti vladavine prava nikada ne završavaju i dodao da je oblast medija od vitalnog značaja i ima važno mesto u reformama.

Na pritanje novinara u kojim oblastima je Srbija najmanje napredovala, ministarka Jadranka Joksimović je rekla da je “bila zamerka kada je u pitanju napredak u oblasti medija”, dodavši da je ponovo pokrenuta izrada medijske strategije i da “politička volja postoji”, ali da su “ukršteni različiti interesi”.

Ona je dodala da su države članice potvrdile da je ostvaren dovoljan napredak i da Srbija može da otvori nova poglavlja, izrazivši očekivanje da će naredna poglavlja koja će biti otvorena biti poglavlja 33 (finansijske i budžetske odredbe) i 13 (ribarstvo).

Kontekst

Trogodišnji program pod nazivom “Horizontal Facility” (od maja 2016. do maja 2019.), ima za cilj pružanje podrške vlastima na zapadnom Balkanu i u Turskoj u aktivnostima na usklađivanju sa evropskim standardima u tri ključne oblasti: sprovođenje pravde; suzbijanje korupcije, privrednog i organizovanog kriminala; i sprečavanje diskriminacije i zaštita prava osetljivih grupa.

Konferenciji su pristustvovali predstavnici institucija koje su korisnici progama, uključujući Ministarstvo pravde, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, ministarstvo za javnu upravu i lokalnu samoupravu, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvo zdavlja, Zaštitnika građana, Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, Kancelariju za ljudska i manjinska prava, Vrhovni kasacioni sud, Republičkog javnog tužioca, Pravosudnu akademiju, Državno veće tužilaca, organizacije civilnog društva, kao i predstavnici Delegacije Evropske unije u Srbiji i Saveta Evrope. Učesnici su analizirali postignute rezultate i dali predloge i smernice za sprovođenje sedam projekata u okviru programa „Horizontal Facility“:

  • Jačanje zaštite ljudskih prava lica lišenih slobode i osuđenih lica u Srbiji
  • Podrška efikasnim pravnim sredstvima i uzajamnoj pravnoj pomoći
  • Jačanje pravnih garancija nezavisnih i nepristrasnih sudova
  • Jačanje integriteta i borba protiv korupcije u visokom obrazovanju u Srbiji
  • Podsticanje demokratske kulture u školama
  • Prevencija i borba protiv trgovine ljudima u Srbiji
  • Jačanje zaštite nacionalnih manjina

Ukupna vrednost budžeta za ove projekte iznosi oko 3,5 miliona evra.

Podeli

Comments are closed.