„Krhki svet zahteva veću samouverenost i odgovornost Evropske unije kao i evropsku spoljnu i bezbednosnu politiku koja je otvorenija prema svetu i budućnosti. Velika većina naših građana je svesna da moramo zajedno da preuzmemo odgovornost za našu ulogu u svetu.  Ovo nije trenutak za nesigurnost: našoj Uniji je potrebna strategija. Potrebne su nam zajednička vizija i delovanje“ – Federika Mogerini, visoka predstavnica Unije za spoljnu i bezbednosnu politiku/potpredsednica Evropske komisije

Globalna strategija EU

U vremenima punim promena i nesigurnosti, snažna Evropska unija nam je potrebna više nego ikada ranije. To je ono što naši građani zaslužuju i ono što svet od nas očekuje. Pretnje sa kojima smo suočeni su prevelike da bi ih samostalno otklonila bilo koja država, ali zajedno možemo da se uspešno prevaziđemo izazove kao što su terorizam i klimatske promene. No, ovo je trenutak izvanrednih prilika. Globalni rast, mobilnost i tehnološki napredak nam omogućuju da napredujemo i pružaju mogućnost većem broju ljudi da izađu iz siromaštva i živi duže i slobodnije.

Evropskoj uniji je u ovakvim izvanrednim okolnostima potreban kompas – osećaj strateškog usmerenja, zajednička vizija, platforma za zajedničko delovanje. Visoka predstavnica Federika Mogerini je zato u junu 2016. predstavila novu Globalnu strategiju za spoljnu i bezbednosnu politiku EU: „Zajednička vizija, zajedničko delovanje: Snažnija Evropa„.

Kao rezultat opsežne rasprave, ova Strategija utvrđuje osnovne interese i načela za angažman u svetu i bliže objašnjava ono za šta se EU zalaže i čemu se nada da će postići.

Naši zajednički interesi i načela

U složenom, povezanom svetu punom izazova, od presudnog značaja je da EU garantuje mir i bezbednost svojim građanima i na svojoj teritoriji kao i da podstakne prosperitet svojih žitelja. Osim toga, EU mora da se zalaže za snagu i vrednosti demokratije i da nepokolebljivo brani globalni poredak zasnovan na pravilima.

Da bi promovisala ove interese, spoljno delovanje EU mora biti vođeno jasnim načelima.

Iako je uticaj EU na svetskoj sceni najveći kada je ujedinjena, ona se ne sme bojati angažmana sa drugima. Postavljanje pepreka između nas i ostatka sveta nije rešenje i EU mora da uspostavi stabilna partnerstva – ne samo samo državama već i sa međunarodnim akterima, civilnim društvima i privatnim sektorom. Konačno, EU mora da se rukovodi snažnim osećajem odgovornosti kako bi na delotvoran način odgovorila na sve veće probleme sveta.

Ova načela će nam pomoći da realizujemo pet sveobuhvatnih načela u okviru našeg spoljnog delovanja: bezbednost Unije, državna i društvena otpornost, integrisani pristup sukobima, regionalni poreci koji počivaju na saradnji i globalno upravljanje za 21. vek.