„U teškim vremenima Unija je snažna ako razmišlja strateški, ima zajedničku viziju i deluje zajednički“ – Federika Mogerini, visoka predstavnica Unije za spoljnu politiku i bezbednost/potpredsednica Komisije

EU će u okviru spoljnog delovanja težiti ostvarivanju pet prioriteta:

Bezbednost naše Unije

Uprkos tome što je NATO u oblasti bezbednosti osnovni okvir većine država članica, kredibilnija evropska odbrana je ključna za našu unutrašnju i spoljašnju bezbednost. To podrazumeva terorizam, hibridne pretnje, ekonomsku nestabilnost, klimatske promene i energetsku nesigurnost.

Saznajte više o tome šta EU radi kako bi ostvarila ovaj prioritet

Državna i društvena otpornost

EU ulaže u otpornost država i društava i pomaže im da se odupru i brzo oporave od sukoba i kriza. Mi podržavamo različite vidove jačanja otpornosti, između ostalog putem politike proširenja i evropske politike susedstva.

Saznajte više o tome šta EU radi kako bi ostvarila ovaj prioritet

Integrisani pristup sukobima i krizama

EU se na praktičan i principijelan način uključuje u izgradnju mira. Ljudska bezbednost je u samom središtu svih naših aktivnosti i na svim mestima gde možemo da ranim delovanjem sprečimo sukobe i spasimo dragocene ljudske živote. Osim toga, naš angažman će biti nastavljen i nakon sukoba kako bismo se postarali da mir bude duboko ukorenjen u društvu.

Saznajte više o tome šta EU radi kako bi ostvarila ovaj prioritet

Regionalni poreci zasnovani na saradnji

Regionalno upravljanje olakšava upravljanje bezbednosnim rizicima, ubiranje ekonomskih plodova i vršenje uticaja. To je logika na kojoj počivaju mir i razvoj same EU. Mi sarađujemo sa regionalnim organizacijama širom sveta jer znamo da smo snažniji ako udružimo snage.

Globalno upravljanje za 21. vek

EU veruje u moć zakona više nego u zakon moći. Mi podržavamo ljudska prava, održivi razvoj i pristup zajedničkim svetskim dobrima. Snažne UN su temelj multilateralnog poretka, a ciljevi održivog razvoja će biti pokretači reforme razvojne politike.