U ime Evropske komisije, DG NEAR, projekat EU TACSO 3 objavljuje vezu ka godišnjem istraživanju civilnog društva za Zapadni Balkan i Tursku. Anketa je deo procene u odnosu na revidirane Smernice DG NEAR za podršku EU civilnom društvu 2021-2027.

Anketa je predviđena za sve organizacije civilnog društva, formalne i neformalne. To je najveća anketa ove vrste i pružiće sveobuhvatne podatke za:

  • ocenjivanje stanja podsticajnog okruženja za civilno društvo
  • razumevanje obima saradnje između vlada i civilnog društva
  • razumevanje situacije sa kojom se suočavaju organizacije civilnog društva
  • planiranje podrške civilnom društvu u regionu.

Od vitalnog je značaja da što više organizacija civilnog društva popuni anketu. Ako radite za organizaciju civilnog društva, odvojite vreme da popunite anketu.

Anketa

Svi odgovori će biti anonimni i bezbedno čuvani. Lični podaci neće biti deljeni ni sa kim.

Anketa se završava 11. oktobra. Anketa je na svim jezicima u regionu, kao i na engleskom. Kada otvorite stranicu gde se nalazi anketa, jezik se može izabrati u gornjem desnom uglu ekrana. Takođe, podelite ove informacije sa drugim organizacijama civilnog društva i kolegama što je moguće šire i potražite TACSO 3 objave na društvenim mrežama na Fejsbuku i Linkedinu.

Hvala vam na vašem doprinosu!

Za upite i tehničku pomoć u vezi sa anketom molimo kontaktirajte survey@tacso.eu