Ako nije objavljeno na društvenim mrežama, nije se ni desilo. Ova žargonska rečenica dobro opisuje način povećanja vidljivosti u oblasti modernizacije i reforme javne uprave.

Uspesi reforme, koju podržava EU, sve više su prepoznati od strane građana koji su već navikli na lakoću obavljanja administrativnih procedura putem e-usluga i drugih modernih servisa javne uprave.

Na završnoj konferenciji EU projekta „Podrška vidljivosti i komuniciranju reforme javne uprave u okviru Sektorske budžetske podrške reformi javne uprave”, prikazani su impresivni rezultati potkrepljeni analizom istraživanja javnog mnenja za 2023.

U interaktivnom događaju održanom u Dorćol Platz-u učestvovali su predstavnici resornih ministarstava, Republičkog sekretarijata za javne politike, Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i medija.

EU pridaje veliki značaj reformi javne uprave koja je važna za funkcionisanje države ali i za pristupne pregovore. U nekim zemljama, a ranije i u Srbiji, aspekt komunikacije o javnoj upravi identifikovan je kao slaba tačka, naveo je na otvaranju događaja Martin Klauke, šef sektora II operacija Delegacije EU u Srbiji i dodao:

“Važno je da građani znaju više o javnoj upravi jer ona utiče na svakodnevni život, na kraju to je javna uprava građana, koja je odgovorna upravo građanima. Zato je transparentnost veoma važna. Kroz projekat je organizovan veliki broj obuka, kako za službenike, tako i za medije, koji sada imaju bolje razumevanje funkcionisanja javne uprave. Pored nekoliko medijskih kampanja, napisano je preko 1000 uspešnih priča koje su objavljene u medijima. Mislim da je ovaj projekat bio uspešan i da iza sebe ostavlja značajno nasleđe.”

 

Mila Stanković, pomoćnica ministra državne uprave i lokalne samouprave istakla je važnost projekta, koji je po njenim rečima otvorio jedno potpuno novo poglavlje u reformi javne uprave.

“Tokom 5 godina trajanja projekta shvatili smo koliko je značajno da sve ono što uradimo iskomuniciramo. Možemo da imamo najbolje rezultate, da sprovedemo najbolje aktivnosti, ali ukoliko se za njih ne zna, to zaista može da bude ozbiljan problem. Projektni tim je uspeo da pronađe, mogu reći, neuralgične tačke u toj oblasti i način kako da izađemo iz te sopstvene službeničke kockice i načina razmišljanja, koji koristimo u komunikaciji i izveštavanju. Izvukli su nas na jedno potpuno novo polje, a i mediji su to ispratili tokom trajanja projekta. Mi više nismo neka tamo nepoznata lica, već poželjni sagovornici koji imaju šta da kažu, što su i sami građani prepoznali”, rekla je Stanković.

Od brojnih projektnih rezultata ističe se medijska kampanja “Reforma javne uprave je”, u okviru koje je u periodu od maja 2020. do kraja 2023. obrađeno 47 različitih tema u vezi sa RJU koje su pronašle svoje mesto u više od 630 medijskih objava u lokalnim medijima i u preko 350 medijskih objava u nacionalnim medijima. Održano je 28 medijskih brifinga i treninga (onlajn i uživo) u kojima su učestvovali novinari iz dvadesetak lokalnih medija i desetak nacionalnih medija.

U okviru projekta, od 2018. se sprovodi godišnje istraživanje o odnosu građana Srbije prema reformi javne uprave. Građani iskazuju svoje mišljenje o različitim temama koje obuhvataju ocenu rada javne uprave, korišćenje usluga, nivo zadovoljstva i uticaj reformi, načine informisanja, kao i podršku Evropske unije u procesu reforme javne uprave. Jedan od glavnih zaključaka je da rezultati ukazuju na kontinuirani rast percepcije građana o pozitivnom uticaju reforme javne uprave.

Prosečna ocena rada javne uprave je trenutno je na 3.75, i u kontinuiranom je porastu u odnosu na prethodne godine

2018 2020 2021 2022 2023
3.25 3.31 3.7 3.7 3.75

EU po mišljenju građana i dalje najveći donator koji je podržao reformu javne uprave u Srbiji. Više dve trećine ispitanika, odnosno 69 odsto je upoznato s podrškom EU reformi javne uprave (2021. – 66 odsto; 2022. – 68 odsto; 2023. – 69 odsto). Opšti utisak na temu podrške EU Srbiji je dominantno vrlo dobar (49 odsto), dok ga 15 odsto ispitanika ocenjuje kao odličan, sa prosečnom ocenom vrlo dobar 3.7.

Opšti utisak 2020 2021 2022 2023
Vrlo dobar i odličan 29% 64% 49% 64%

Srbija je do sada iz evropske kase dobila skoro četiri milijarde evra bespovratne pomoći, a od toga samo za reformu javne uprave 215 miliona evra. Godišnje se iz pretpristupnih IPA fondova slije oko 200 miliona evra za upravljanje javnim finansijama i unapređenje rada lokalnih samouprava i nezavisnih institucija. Reforma javne uprave je jedan od najvažnijih elemenata procesa pristupanja Srbije EU, a tokom 2014. je stavljena i u prvi plan pregovora. Moderna i profesionalna javna uprava je ključni element za svaku zemlju članicu EU kako bi se efikasno sprovodili zakoni i kako bi se transparentno upravljalo sredstvima iz fondova EU.

Pročitajte još:

Novi zamah modernizacije javne uprave

Javna uprava je lice države

Ušteda 350 miliona sati čekanja na šalterima

Saradnja Srbije i EU u reformi javne uprave