Projekat EU resurs centar za civilno društvo jeste mesto podrške za predstavnike civilnog društva u procesu evropskih integracija Srbije. Uvođenjem tema koje u proteklom periodu nisu bile u fokusu civilnog društva, poput  zaštite potrošača, politike prostornog planiranja i urbanizma ili transportne politike, Beogradska otvorena škola sa svojim partnerima, kroz ovaj projekat otvara prostor za nove i sveže inicijative organizacija i neformalnih grupa.

„Ovim projektom je predviđena podrška za sve predstavnike civilnog sektora, počevši od organizacija, preko neformalnih grupa do medija. Pored programa finansijske podrške, pružaćemo i podršku u vidu jačanja internih kapaciteta predstavnika civilnog društva kroz treninge i individualna mentorstva“, pojašnjava Bojana Džulović, menadžerka projekta.

Projekat koji je započeo 1. januara 2023. i  koji će trajati do 31. decembra 2026. predviđa pet vrsta grantova kojima je obuhvaćen širok spektar organizacija u odnosu na njihove kapacitete.

Rapid response grantovi obezbeđuju hitnu podršku organizacijama u iznosu od 3.000 do 5.000 evra i odobravaju se u kratkom roku. Biće podeljeno najmanje sedamnaest ovih grantova u naredne tri godine.

Organizacije koje su u ranoj fazi delovanja i bez relevantnog iskustva, ali koje su za polje svog delovanja odabrale oblasti koje nisu previše zastupljene u radu civilnog sektora, mogu računati na podršku kroz Seed money grantove.

Akcioni grantovi su zagovarački grantovi usmereni na reformske politike i procese koji su u toku ili tek treba da se otvore. Ovi grantovi imaju tri podvrste, mali do 10.000 evra, srednji do 20.000 evra i veliki do 40.000 evra u zavisnosti od stepena razvijenosti organizacije.

Ono što nije čest slučaj u Srbiji, jeste podrška neformalnim grupama koja će biti realizovana kroz mehanizam posredničkih organizacija čiji je zadatak da administriraju grantove neformalnim grupama.

O mehanizmu ove podrške, Bojana Džulović kaže  da „u praksi, ovo znači da će posredničke organizacije dobiti institucionalni grant u iznosu od 20.000 evra za sprovođenje aktivnosti koje kao organizacija sprovode, kao i da će sprovoditi administriranje za najmanje deset neformalnih grupa“.

Važna ideja projekta jeste decentralizovanje procesa, a stvaranje regionalnih resurs centara je konkretan način da se decentralizacija sprovede. U jugoistočnoj Srbiji, regionalni resurs centar je „ENECA“, u Vojvodini je to „Novosadska novinarska škola“, dok je u regionu zapadne i jugozapadne Srbije to „Užički centar za prava deteta“. Pored ovog mehanizma osmišljen je mehanizam ekspertskih resurs centara koji čine organizacije koje su prepoznate kao eksperti u određenim oblastima njihovog delovanja. Transportnim politikama će se tako baviti organizacija „Sigurne staze“, „Nova planska praksa“ će se baviti urbanizmom, dok će „Mladi poljoprivrednici“ pružati ekspertsku podršku iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Organizacija ENECA iz Niša je Regionalni EU resurs centar za region južne i istočne Srbije, dok je na nacionalnom nivou ekspertska organizacija u oblastima zaštite potrošača, politiku konkurencije i lokalni ekonomski razvoj.

Milivoje Jovanović, koordinator ovog regionalnog centra naglašava da organizacije civilnog društva nemaju ekspertizu neophodnu za rad u oblastima za koje ekspertsku podršku pruža ENECA: „Ove teme deo su pregovaračkih poglavlja 8 (Politika konkurencije) i poglavlja 20 (Industrijska politika i preduzetništvo) i nama je važno da podignemo kapacitete organizacija kako bi mogle da zagovaraju na ove teme na lokalnom i regionalnom nivou.“

Tokom četiri godine trajanja, projekat će osnažiti najmanje 300 organizacija civilnog društva i 280 neformalnih grupa i omogućiti im da doprinesu sprovođenju i praćenju reformi u procesu pridruživanja Srbije EU. Podrška civilnom društvu podrazumevaće ne samo program finansijske podrške, već i program jačanja internih kapaciteta kroz treninge i individualna mentorstva.