Glavni grad Srbije je u izvesnoj meri promenio stav kada je u pitanju proslava Nove godine. Umesto dočeka samo jedne nove godine, u njemu sada se proslavlja doček više njih. Između septembra 2011. i januara 2012, Beogradska filharmonija je prvi put obeležila jevrejsku, islamsku, katoličku, pravoslavnu i kinesku novu godinu specijalnim koncertima kojima je naglašen bogat doprinos ovih velikih kultura. Program novogodišnjih koncerata je sada sastavni deo repertoara Beogradske filharmonije.

Inicijativa je započela u junu 2011. kao deo osmomesečnog projekta “Razumemo jedni druge”, pokrenutog u okviru programa podrške Evropske unije civilnom društvu, a u saradnji sa Beogradskom filharmonijom.

Baš kako sugeriše naziv projekta, ideja programa novogodišnjih koncerata je bila da podstakne bolje razumevanje i uvažavanje pozitivnih aspekata kulturne raznolikosti srpskog društva.

Kao što je poznato, Srbija je u prošlosti bila suočena sa konfliktima koji su proizlazili iz verskih i etničkih podela. Cilj projekta je bio da se kroz univerzalnost muzike pokaže da nam je nada u novi početak svima zajednička, kakvi god da su nam običaji ili verovanja.

Vive la différence!

Poruka projekta je glasila “ujedinjeni u različitosti”, što je ujedno i moto Evropske unije, a preneta je kroz pet koncerata klasične muzike koji su okupili muzičare, javne ličnosti i lidere  etničkih i verskih zajednica pod jednim koncertnim krovom.

Publika je na koncertima bila počašćena muzikom Geršvina i Glinke te, filmskom muzikom Morisa Žara iz “Lorensa od Arabije”, odnosno Karla Nilsena iz “Aladina”. Osim što su bili dobro posećeni, događaji su bili i željno iščekivani.

„Radujem se koncertu Filharmonije povodom Roš Hašane. Činjenica da je ideja o koncertima povodom proslave  novih  godina iz različitih kultura rođena i realizovana u Beogradu, čini me ponosnim Beograđaninom”, rekao je g. Isak Asiel, glavni rabin u Srbiji.

Koncert je takođe bio tema dokumentarnog filma o dešavanjima “iza kulisa” koji je emitovan na nacionalnoj televiziji, dok je deo koncerta Jevrejska Nova godina, održanog u septembru 2011, dostupan na www.youtube.com/watch?v=Oc1ACXkANTI.

Smanjivanje socijalnih razlika

Budžet projekta je iznosio više od 190.000 evra, a polovinu ove sume je donirala EU kako bi podstakla učešće civilnog društva u procesu evro integracija Srbije.

Treba se nadati da će novogodišnji koncerti ubuduće predstavljati zgodan način za smanjivanje još uvek znatnih socijalnih razlika između verskih i etničkih zajednica, društvenih grupa i potkultura koje postoje u Srbiji.

Ili kako je to rekao prvi predsednik Evropske ekonomske zajednice (danas Evropske komisije) Valter Holštajn: “Evropa je raznolikost. Želimo da očuvamo bogatstvo i raznovrsnost karaktera, talenata, verovanja, navika, običaja, ukusa.”

Dodatne informacije

Naziv projekta: Mi razumemo jedni druge (Program podrške civilnom društvu)

Realizacija projektaProgram podrške civilnom društvu – www.civilnodrustvo.rs

Beogradska filharmonija – www.bgf.rs