Povodom obeležavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, u Plavom pozorištu je izvedena inkluzivna predstava „I PSYCHI TIS ANTIGONIS“. Ovom pozorišnom predstavom želimo da skrenemo pažnju na rodne stereotipe, njihovu ulogu u svim segmentima našeg društva i neophodnost preispitivanja naših perspektiva, ali i neophodnost većeg uključivanja osoba sa invaliditetom u  u kulturni život. Predstava je dostupna osobama sa oštećenim sluhom, odnosno, obezbeđen je prevod na srpski znakovni jezik. Scenario je zasnovan na tekstovima Virdžinije Vulf (Tri gvineje) i Sofoklea (Antigona), kao i citatima Alberta Ajnštajn i F.M. Dostojevskog. U predstavi igraju Maša Jelić, Dejan Stojković, Marko Potkonjak i Vera Jovanović.

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom obeležava se 3. decembra širom sveta od 1992. godine sa ciljem da se unapredi razumevanje invalidnosti i mobiliše podrška za dostojanstvo, prava i dobrobit osoba sa invaliditetom, kao i njihova inkluzija u svaki aspekt političkog, društvenog, ekonomskog i kulturnog života.

„Jednakost i nediskriminacija su fundamentalne vrednosti koje su ugrađene u naše sporazume. Mi želimo da izgradimo takvu Evropsku uniju. Prva konvencija o ljudskim pravima koju je EU  ratifikovala bila je UN Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom. Mi smo pristupili ovoj Konvenciji ne zato što smo savršeni, već zato što znamo da nam predstoji još puno posla kako bi obezbedili potpunu inkluziju i učešće osoba sa invaliditetom“, istakla je pre izvođenja predstave Plamena Halačeva, zamenica šefa Delegacije EU u Srbiji.

Osobe sa invaliditetom se svakodnevno suočavaju sa diskriminacijom, stigmatizacijom, siromaštvom, socijalnom isključenošću i nezaposlenošću, a neretko i nasiljem, verbalnim, ekonomskim i fizičkim. Međutim, uprkos svim barijerama i teškim životnim situacijama oni ne odustaju od borbe. Ovaj dan treba da bude podsetnik na važnost uklanjanja prepreka za sve ljude koji žive sa invaliditetom, i vidljivih i nevidljivih.

„Jedna glumica iz našeg pozorišta je tumač i jako dobro raspolaže znakovnim jezikom i mi smo celu ulogu uradili na način da ona kroz predstavu tumači sve što radi kroz znakovni jezik tako da osobe sa oštećenim sluhom umesto da im se pokazuje u pozorištu gde treba da sednu, mogu da sednu gde god žele i da sa svake pozicije u prostoru i sali predstavu gledaju potpuno ravnopravno sa čujućim osobama“, kazao je Nenad Čolić, scenarista i reditelj predstave.

Poruka i moto Ujеdinjеnih nacija povodom ovogodišnjеg obеlеžavanja Mеđunarodnog dana osoba sa invaliditеtom jе “Ujedinjeni u akciji za spasavanje i postizanje ciljeva održivog razvoja za, sa i od strane osoba sa invaliditetom”. Ova aktivnost je takođe deo naše kampanje „Orange the World – 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“.

Sprečimo. Zaštitimo.