Stažiram u Delegaciji EU u Beogradu u okviru sektora za evropske integracije i ekonomiju. Od samog početka učestvujem u analizi, monitoringu i pisanju izveštaja o razvoju događaja u Srbiji, konkretno u pogledu usklađivanja pravnih tekovina EU u sledećim oblastima: pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga, slobodno kretanje kapitala, privredno pravo, finansijske usluge, ribarstvo, transevropske mreže, zaštita potrošača i lica sa invaliditetom. Rad na širokom dijapazonu pregovaračkih poglavlja mi je dao uvid u složenost ovog procesa.

Mogućnost kombinovanja mojih akademskih interesovanja sa profesionalnim iskustvom je bio najveći podsticaj da se prijavim za ovu poziciju koja mi je omogućila da se upoznam sa svakodnevnom praksom evropskih integracija. Moj svakodnevni rad je usredsređen na pružanje podrške radu Delegacije i pristupnom procesu Srbije kroz istraživanje, izveštavanje i evaluaciju. Osim toga, učestvujem u različitim javnim događajima poput konferencija ili panela, kao i u značajnim sastancima i radnim grupama koje se prevashodno bave ekonomskim reformama u kontekstu pristupanja Srbije EU u budućnosti.

Osim razvoja analitičkih sposobnosti, jedan od najvećih ličnih izazova na ovoj poziciji je bilo uspostavljanje i održavanje dobrih odnosa sa domaćim partnerima: lokalnim vlastima, poslovnom zajednicom, nevladinim organizacijama i predstavnicima međunarodnih organizacija. Osim toga, u prilici sam da steknem uvid u napore koji se ulažu u oporavak srpske privrede čiji osnovni cilj jeste uspostavljanje funkcionalne tržišne ekonomije i vladavine prava. Činjenica da sam rođen u Centralnoj Evropi mi daje mogućnost da uporedim slične procese i način na koji su oni vođeni u mom regionu. Treba imati na umu da su ovi izazovi mnogo veći na Zapadnom Balkanu gde postoji i potreba za pomirenjem različitih naroda. Terenski rad je zato najveća prednost rada za Delegaciju EU u Beogradu jer mi otvara mogućnost za interakciju sa različitim kulturama. Pored toga, želim da naglasim značaj mogućnosti saradnje sa stručnjacima.

Rad na poziciji mladog stažiste je bila sjajna obuka puna izazova kroz koju sam unapredio veštine koje će bez sumnje koristiti daljem razvoju moje karijere. Učešće u procesu proširenja EU mi je pružilo jedinstveno iskustvo u najfascinantnijem ali nedovoljno istraženom delu Evropu – Zapadnom Balkanu.


Ireneuš Krause, Poljskamladi stažista u Delegaciji EU u Srbiji