Medicinska zaštitna oprema u vrednosti od 361.407 evra, u vidu humanitarne pomoći Кraljevine Danske kroz Mehanizam civilne zaštite Evropske unije, isporučena je Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije.

Ministarstvu je uručeno 76.800 FFP2 zaštitnih maski namenjenih uniformisanom sastavu operativnih jedinica MUP-a, ali i svim drugim zaposlenima koji imaju neposredan kontakt sa građanima.

Agencija za strateške zalihe Кraljevine Danske i Danska agencija za vanredne situacije, uputila je donaciju MUP-u, a primopredaji humanitarne pomoći prisustvovali su Sakelaris Hurdas, šef III sektora operacija u Delegaciji EU u Srbiji; Dragana Uglješević iz Sektora za međunarodnu saradnju, evropske poslove i planiranje MUP-a; Ivan Baras, pomoćnik načelnika Sektora za vanredne situacije i Nenad Mitošević, predstavnik Ambasade Кraljevine Danske u Srbiji.

Ova donacija Кraljevine Danske realizovana je u koordinaciji Sektora za vanredne situacije MUP-a, koji je nacionalna kontakt tačka za saradnju u okviru Mehanizma civilne zaštite Evropske unije, a u skladu sa potpisanim Sporazumom između Republike Srbije i Evropske unije o učešću Republike Srbije u Mehanizmu civilne zaštite EU.

U okviru aktivacije Mehanizma civilne zaštite EU, koja je na snazi od 14. marta 2020. godine, Republici Srbiji je do sada upućena humanitarna pomoć za potrebe MUP ukupne vrednosti više od sedam miliona evra.

Element rescEU, kao najnoviji uvedeni instrument podrške kroz Mehanizam civilne zaštite EU, ima za cilj poboljšanje zaštite građana od katastrofa i upravljanje nastajućim rizicima.

Pored toga, rescEU uspostavlja novu evropsku rezervu resursa (‘rescEU rezerva’) koja uključuje flotu vatrogasnih aviona i helikoptera, avione za medicinsku evakuaciju, kao i zalihe medicinske opreme i terenskih bolnica koje mogu odgovoriti na zdravstvene vanredne situacije, i hemijske, biološke, radiološke i nuklearne incidente.

Mehanizam civilne zaštite EU olakšava saradnju u reagovanju u vanrednim situacijama, pripremi i prevenciji između država članica, kao i nekoliko drugih evropskih zemalja. Srbija je postala član Mehanizma 2015. godine, ali i pre toga, tokom razornih poplava u maju 2014. godine, Srbija je osetila korist od evropske solidarnosti kroz Mehanizam civilne zaštite EU. Ova operacija je bila jedna od najvećih otkad je mehanizam uspostavljen.

Pročitajte još: