Evropsko zajedničko istraživanje i inovacije ključni su pokretači za zeleniju, zdraviju i digitalniju budućnost svih. Ovo je bila glavna tema trećih Evropskih dana istraživanja i inovacija ove sedmice.

Preko 21.000 registrovanih učesnika iz 105 zemalja naglasilo je potrebu da Evropa ostane na čelu istraživanja i inovacija kako bi postigla održivu budućnost za sve. To podrazumeva i ključnu ulogu Horizonta Evrope, novog programa EU za istraživanje i inovacije, kao i Evropskog istraživačkog prostora koji će preuzeti vođstvo u oporavku od koronavirusa i kao i na putu ka dvostrukim zelenim i digitalnim tranzicijama.

Na dvodnevnom događaju kreatori politike, istraživači, inovatori i građani iz Evrope i šire sudelovali su u više od 70 sesija kako bi oblikovali budući istraživački i inovacijski pejzaž.

„Evropski dani istraživanja i inovacija postakli su energiju, kreativnost i posvećenost među svojih 21 000 učesnika, ističući važnost ulaganja u istraživanje i inovacije širom Evrope. Suradnjom u zajednici možemo da učinimo stvarnu promenu u životu Evropljana i društva u celini,“ rekla je evropska komesarka za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i mlade Marija Gabriel.

Pleanarne sednice obilovale su temama od velikog značaja i sa ozbiljnim posledicama po globalnu perspektivu nauke, inovacija i brojnih drugih oblasti:

  • Istraživanje i inovacije ubrzavaju zelene i digitalne tranzicije koje su ključni pokretači tekuće ekološke, socijalne i ekonomske transformacije naših društava i ekonomija;
  • Gradovi i građani igraju presudnu ulogu kada je reč o sprovođenju ambicioznih ciljeva misija EU kako bi pomogli u izgradnji zelene i digitalne budućnosti;
  • Saradnja na globalnom nivou kroz razmenu podataka o naučnim i društvenim istraživanjima presudna je za pronalaženje rešenja za pandemiju koronavirusa, poput novog globalnog portala za saradnju u istraživanju i inovacijama u oblasti koronavirusa;
  • Evropska strategija za univerzitete povezaće obrazovanje, istraživanje, inovacije i usluge sa društvom, ubrzavajući realizaciju aktivnosti Evropskog obrazovnog prostora i Evropskog istraživačkog prostora;
  • Evropska unija, nacionalne vlade i činioci moraće da rade zajedno kako bi pokrenuli novi Evropski istraživački prostor, dajući prioritet investicijama kako bi se nosili sa izazovima s kojima se Evropa suočava. Nova EU platforma za valorizaciju znanja pomoći će u pretvoranju rezultata istraživanja u uspešne proizvode i rešenja napravljena u EU;
  • Instrument za oporavak i otpornost sa svojim snažnim naglaskom na istraživanje i inovacije i Horizont Evropa pomažu u boljoj obnovi društva nakon pandemije koronavirusa.

Snimci sesija dostupni su na platformi događaja. Evropska izložba istraživanja i inovacija ostaće na mreži kako bi bila u toku sa prelomnim istraživanjima koje finansira EU.

EU podstiče razvoj nauke i inovacija kako bi stvorila tehnološke preduslove za razvoj konkurentnosti i privrede širom Evrope. Građanima Srbije, EU je omogućila korišćenje zajedničkog istraživačkog prostora i usavršavanje u zemljama EU, čime su srpski naučnici postali vidljiviji evropskoj i svetskoj naučnoj zajednici. Sredstva namenjena ovom sektoru koriste se za podsticanje kvaliteta nauke, inovacija i povezivanja sa evropskim i međunarodnim naučnicima i preduzetnicima, čime se povećava konkurentnost srpske ekonomije.

Snimak ceremonije otvaranja