Foto: FoNet

Evropska unija će, kroz Direktorat za humanitarnu pomoć i civilnu zaštitu (ECHO) Evropske komisije, uputiti dodatnu humanitarnu pomoć u iznosu od 13 miliona evra kao podršku izbeglicama duž zapadnobalkanske migracijske rute. Pomoć će prvenstveno biti namenjena izbeglicama u Srbiji i Bivšoj jugoslovenskoj Republici Makedoniji.

„Imajući u vidu nepovoljne vremenske prilike kojima su izložene izbeglice duž zapadnobalkanske migracijske rute, ova dodatna humanitarna pomoć će ljudima u nevolji zadovoljiti osnovne potrebe poput privremenog skloništa, hrane, zdravstvenih usluga, vode i odlaganja otpada. Na taj način će se smanjiti pritisak sa najpogođenijih zemalja čiji su kapaciteta već preopterećeni”, izjavio je komesar EU za humanitarnu pomoć i upravljanje vanrednim situacijama, Hristos Stilijanides.

Nova sredstva su stavljena na raspolaganje odlukom Evropskog parlamenta koju Savet treba formalno da odobri naredne nedelje. Ova sredstva se nadovezuju na humanitarnu pomoć koja je već upućena Zapadnom Balkanu u 2015.

Kontekst:

Detalji pomoći EU Srbiji:

Dodatna sredstva od 13 miliona evra koja je ECHO danas najavio su dodatak prethodnom paketu humanitarne pomoći od 8.74 miliona evra izdvojenih za Srbiju i Bivšu jugoslovensku Republiku Makedoniju. ECHO je počeo da isporučuje humanitarnu pomoć Srbiji u septembru 2015. Kroz tekuće projekte se obezbeđuje privremeno sklonište, voda, hrana, primarna zdravstvena nega, psiho-socijalna podrška, zaštita ali i zimska odeća. Posebna pažnja je posvećena potrebama dece čiji je udeo u broju izbeglica koje prolaze kroz region sve veći.

UNICEF-ov video o pomoći EU u severnoj Srbiji (3. decembar 2015)

https://www.youtube.com/watch?v=-FHUWi-Tgzw

Delegacija EU u Srbiji i Švedska agencija za razvoj i saradnju su za dodatne potrebe rasporedili u septembru 237.000 evra iz evropskog programa PROGRES. Nabavljene su kante za đubre i sanitarna sredstva i isporučena prihvatnom centru u Preševu. Kamion za smeće će biti isporučen početkom naredne godine.

Evropska komisija je dodatno, u sklopu IPA predpristupnih fondova, 7. oktobra usvojila poseban paket pomoći u vrednosti od 7 miliona evra za Srbiju za rešavanje do sada nezabeleženih izbegličkih tokova. Delegacija EU u Srbiji je, zajedno sa partnerima, počela realizaciju ovog programa u novembru 2015. godine. Fondovi se koriste za povećanje operativnih kapaciteta nacionalnih i lokalnih nadležnih organa u Srbiji kao i za nabavku opreme koja je neophodna za pomoć izbeglicama. Više informacija: https://europa.rs/pocetak-realizacije-novog-paketa-pomoci-evropske-unije-srbiji-za-resavanje-izbeglicke-krize-vrednog-7-miliona-evra/

Evropska investiciona banka (EIB) je dala doprinos od pet miliona evra bespovratne pomoći Fondu za migrante i izbeglice koji je nedavno osnovala Razvojna banka Saveta Evrope. Zahvaljujući ovome, Razvojna banka Saveta Evrope je srpskoj vladi krajem oktobra dala 2.3 miliona evra bespovratne pomoći namenjenih unapređenju životnih uslova izbeglica i migranata u prihvatnim centrima.