Ovogodišnje izbore za Evropski parlament, studentima Pravnog fakulteta u Nišu prezentovao je šef Sektora za saradnju Delegacije EU u Srbiji Nikola Bertolini.

Evropski izbori se smatraju najvećim transnacionalnim glasanjem budući da se u četiri dana organizuju u 27 država, a izborno pravo ima 376 miliona državljana EU, od čega će njih 26 miliona glasati prvi put. Ovi izbori su ujedno i jedno od najvećih demokratskih glasanja na svetu.

Tokom četvorodnevnog izbornog procesa, građani Evropske unije će birati svoje predstavnike u Evropskom parlamentu koji broji 720 zastupnika. Imenovaće se i novi lideri evropskih institucija, poput predsednika i članova Evropske komisije, predsednika Evropskog saveta i Evropskog parlamenta, kao i ko će biti novi visoki predstavnik EU za zajedničku spoljnu politiku i bezbednost.

Otvorena diskusija bila je prilika za studente da se upoznaju sa svim aspektima procedure izbora poslanika Evropskog parlamenta, njegovim sastavom i načinom rada, nadležnostima i funkcijama, značaju za razvoj demokratije u okviru Evropske unije, kao i drugim aktuelnim pitanjima koja se tiču ovogodišnjih izbora za evroposlanike. Da li i na koji način agresija Rusije na Ukrajinu može uticati na evropske izbore, na koji način se finansira organizovanje izbora, a kako izbornih kampanja i kako funkcioniše sistem glasanja na evropskim izborima, neka su od pitanja koja su studenti Pravnog fakulteta u Nišu postavili.

Bertolini je naglasio da je za građane Evropske unije jednako važno to što su građani svojih država koliko i to što su građani Unije, a da su vrednosti EU, ljudsko dostojanstvo, sloboda, demokratija, jednakost, vladavina prava, ono što obezbeđuje jedinstvo u različitostima svih njih. Upravo zbog toga, ovi izbori su prilika za građane Evropske unije da glasaju verujući da je promena moguća, da je moguća borba protiv globalnih izazova, te da je očuvanje demokratije u njihovim rukama.