Osnovno obrazovanje u Srbiji je istovremeno obavezno i besplatno. Uprkos tome, procenat dece koja napuštaju školu je i dalje relativno visok. Procena Vlade Srbije je da 2009. godine pet odsto dece nije bilo uključeno u osnovno obrazovanje; u ruralnim oblastima, stopa je bila značajno viša i dostizala je 25 odsto. Za romsku decu iz segregiranih naselja, podaci iz 2010. pokazuju da je stopa napuštanja škole bila 22 procenta, te da samo 34 odsto ove dece završi osnovnu školu.

U odsustvu obrazovanja, mnogi od njih žive u siromaštvu ili su društveno isključeni. U februaru 2010, Evropska unija i nadležno ministarstvo su pokrenuli dvogodišnji projekat „Obrazovanje za sve“, koji je posebno usmeren na podršku nastojanjimasrpske Vlade da obezbedi veću društvenu inkluziju u školskom sistemu Srbije i da prekine krug siromaštva.

Projekat „Obrazovanje za sve” je sproveden u 180 predškolskih ustanova i osnovnih škola u Srbiji i bio je usmeren na uvođenje pomoćnika u nastavi kao vida podrške mladim učenicima sa ekonomskim i socijalnim poteškoćama da u potpunosti ostvare svoje mogućnosti. Na početku školske 2010/2011. godine, u okviru projekta je zvanično uvedeno radno mesto „pedagoškog asistenta“ u obrazovni sistem Srbije.

Tokom trajanja projekta, 190 pedagoških asistenata je prošlo obuku za pružanje pomoći deci sa posebnim obrazovnim potrebama.

NAZIV PROJEKTA: „Obrazovanje za sve“ (Unapređenje dostupnosti i kvaliteta obrazovanja za decu iz marginalizovanih grupa)
SEKTOR: Obrazovanje
VREDNOST PROJEKTA: 3.000.000 evra
INSTRUMENT: IPA 2008
TRAJANJE: Februar 2010 – februar 2012.
KORISNIK: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Projektna arhiva

Na sastanku održanom 18. maja 2011, Valjevo je, sa svojih šest pedagoških asistenata (pet u osnovnim školama i jednim u predškolskoj ustanovi), opisano kao „jedan od najboljih primera uspešne primene

projekta” – ocena u kojoj se slažu i predstavnici projekta i zvaničnici gradske vlasti. Dragan Petrović, pedagoški asistent u Osnovnoj školi „Sveti Sava”, rekao je tom prilikom za lokalne medije da je njegov

zadatak ne samo da sa učenicima vežba matematiku i srpski, već i da poboljša njihovo redovno dolaženje u školu.

Nenad Ristić, učenik šestog razreda Osnovne škole „Vuk Karadžić” u Novom Sadu, jedan je od đaka koji su imali koristi od rada sa pedagoškim asistentom. On je imao dodatnu pomoć od asistenta Ljiljane tokom skoro godinu dana učenja jer je, kako kaže, imao problema sa geografi jom i morao je da ponavlja testove.

„Ljiljana mi je pomagala tako što mi je govorila da svakog dana dolazim u školu kako bih sa njom učio geografi ju. Vežbali smo do sledećeg testa“, ispričao je on. Kao i mnogi njegovi drugovi iz razreda, Nenad nikada nije imao pomoć u učenju kod kuće.

Projekat „Obrazovanje za sve” je omogućio dodatnu podršku za 180 škola: obučena su 1.432 prosvetna savetnika koji sada primenjuju inkluzivne nastavne programe. Nastavnici su dobili radne sveske koje su im pomogle da osmisle inovativne načine podučavanja pisanja i računanja.

Oko 35 obrazovnih trenera je pohađalo dodatnu obuku tokom koje su radili sa decom sa posebnim teškoćama u učenju, poput disleksije. Kako bi se unapredilo iskustvo u učenju predškolaca i osnovaca, kupljene su im edukativne igračke i nastavna sredstva poput „pametnih“ tabli i laptopova. U okviru projekta je organizovano i nacionalno umetničko takmičenje „Stvorimo svet bez razlika“ u kome je učestvovalo 60 obrazovnih ustanova, a čiji je cilj bila promocija inkluzivnog obrazovanja.

Ukupna vrednost tehničke i tehnološke opreme dodeljene predškolskim ustanovama i školama koje su učestvovale u projektu iznosila je 1,2 miliona evra: više od 700 predškolskih ustanova dobilo je edukativne igračke koje se koriste za podučavanje više od 10.000 dece. Uz to, obezbeđena je oprema za osnovne škole kojima su dostavljeni fotokopir-aparati, laptopovi, interaktivni pod i „pametne“ table.

Vreme i široka podrška su neophodni kako bi se osiguralo da sva deca pohađaju predškolsko i osnovno obrazovanje nezavisno od svog porekla, ali projekti poput „Obrazovanja za sve“ već sada pokreću promene. Nenad je ispričao kako mu je bilo naporno da uči sve predmete u školi, a na pitanje o tome da li mu je Ljiljanina pomoć učinila učenje lakšim, odgovorio je odlučnim „da“.

Da će Nenad i njegovi drugovi sa sličnim problemima i ubuduće imati pomoć, govore i podaci o modularnim obukama za pedagoške asistente koje su u toku: oko 200 polaznika učestvovalo je na obukama održanim u junu 2014. na Avali i potom u oktobru u Kanjiži, Beogradu, Smederevu, Leksovcu i Nišu. Obuke su održane u okviru projekta „Evropska podrška za inkluziju Roma“ koji takođe fi nansira EU, a novi ciklus najavljen je već za novembar.

REZULTATI

  • Mesto pedagoškog asistenta uvedeno u obrazovni system Srbije
  • Obezbeđen obrazovni materijal i IT oprema za 180 škola u vrednosti od 1.200.000 evra
  • Odštampane dve zbirke priručnika za nastavnike
  • Održane obuke inkluzivne nastave za 1.432 prosvetna savetnika
  • Održane obuke za 35 obrazovnih trenera za rad sa decom sa posebnim teškoćama u učenju (disleksija)