“Prijavio sam se u zadnji momenat. Nada nam nije umirala. Da nije njihove pomoći bilo, ovo što imamo ne bi postojalo. I dan danas bih bio negde podstanar, u nečijoj tuđoj kući i plaćao i zidao tuđu kuću umesto što svoju sređujem”, kaže Marko Uzelac, korisnik Regionalnog stambenog projekta (RSP).

Marko Uzelac je sa supugom Dušankom, dvoje dece i šestoro unučadi dobio seosko domaćinstvo u Stublinama kod Obrenovca u okviru ovog projekta koji pomaže u rešavanju stambenog pitanja izbeglih i raseljenih lica na prostoru Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Hrvatske.

Evropska unija je najveći pojedinačni donator RSP-a sa 74 miliona evra za podršku stanovanju i zapošljavanju najugroženijih izbegličkih porodica i interno raseljenih osoba.