Komisija je danas potvrdila da je Kosovo* ispunilo dva preostala zahteva za liberalizaciju viznog režima koja se tiču ratifikacije sporazuma o demarkaciji s Crnom Gorom i ostvarivanja kontinuiranih rezultata u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Ovim su ispunjena sva merila utvrđena planom za liberalizaciju viznog režima. Komisija je u maju 2016. predložila Evropskom parlamentu i Savetu da se građanima Kosova* odobri putovanje bez viza u EU, pod uslovom da su do usvajanja predloga ispunjena pomenuta dva zahteva. Komisija sada poziva Evropski parlament i Savet da usvoje ovaj predlog.

Komesar za migracije, unutrašnje poslove i građanstvo Dimitris Avramopulos izjavio je: „Kosovo* je u prethodne dve godine ostvarilo veliki napredak u ispunjavanju dva preostala zahteva za liberalizaciju viznog režima. Potvrđujemo da su sada ispunjena oba preostala merila i da su ostala merila u procesu ispunjavanja. Verujem da će Kosovo* nastaviti da rešava migracijske i bezbednosne izazove, uključujući borbu protiv korupcije. Pozivam Evropski parlament i Savet da brzo usvoje naš predlog o ukidanju viza za građane Kosova*. To će biti važan trenutak za Kosovo*, za region Zapadnog Balkana, kao i čitavu Evropu.

Od otvaranja dijaloga o liberalizaciji viznog režima s Kosovom* 2012, Komisija kontinuirano prati ispunjavanje zahteva iz plana za liberalizaciju viznog režima. Današnji izveštaj potvrđuje da je Kosovo* ispunilo dva preostala merila otkad je Komisija predstavila svoj četvrti izveštaj o napretku u maju 2016:

Demarkacija granice: nakon što je Parlament Kosova* izglasao sporazum o demarkaciji s Crnom Gorom, to merilo je ispunjeno 21. marta 2018;

Rezultati u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije: Komisija je u protekle dve godine pratila ispunjavanje poslednjeg merila pa je u cilju dodatne procene ostvarenog napretka sprovela tehničku misiju na Kosovu 3. i 4. maja. Komisija sada može da potvrdi da su kosovski organi ostvarili niz dobrih rezultata u istragama i dodatno ih poboljšali kao i da se pravosnažne presude kontinuirano donose u predmetima koji se odnose na organizovani kriminal i korupciju, čime je uspešno ispunjeno poslednje merilo.

U današnjem izveštaju se potvrđuje i da Kosovo* nastavlja da ispunjava sva ostala merila utvrđena planom za liberalizaciju viznog režima, koja se odnose na ponovni prihvat i reintegraciju, bezbednost isprava, upravljanje migracijama i granicama, javni red i bezbednost i osnovna prava povezana sa slobodom kretanja.

Naredni koraci

Komisijin predlog od 4. maja 2016. o ukidanju viza za građane Kosova* sada treba da usvoje Evropski parlament i Savet.

Komisija će nastaviti da prati ispunjavanje zahteva utvrđenih planom za liberalizaciju viznog režima. Nakon što liberalizacija viznog režima za Kosovo bude odobrena, Komisija će nastaviti da prati kontinuirano sprovođenje zahteva putem mehanizma suspenzije viza i procesa stabilizacije i pridruživanja.

Kontekst

Evropska komisija je otvorila dijalog o liberalizaciji viznog režima s Kosovom* 19. januara 2012. U junu 2012, Komisija je Kosovu* predstavila plan za liberalizaciju viznog režima, u kom su utvrđene zakonodavne i institucionalne mere koje Kosovo* treba da usvoji i sprovede kako bi ostvarilo napredak u liberalizaciji viznog režima. U pomenutom planu je utvrđen sveobuhvatan spisak reformi, uključujući reforme u oblasti reintegracije i ponovnog prihvata, bezbednosti isprava, upravljanja granicama i migracijama, azila, borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije kao i temeljnih prava povezanih sa slobodom kretanja.

Komisija je usvojila četiri izveštaja o napretku koji je Kosovo* ostvarilo u dijalogu o vizama pa je 4. maja 2016. predstavila predlog o ukidanju viza za građane Kosova. Predlog je bio zasnovan na pretpostavci da će Kosovo, do dana kad Evropski parlament i Savet usvoje predlog, ratifikovati sporazum o demarkaciji s Crnom Gorom i poboljšati rezultate u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, odnosno da će ispuniti dva preostala merila.

Nakon što Evropski parlament i Savet usvoje zakonodavni predlog, građanima Kosova* s biometrijskim pasošima više neće biti potrebna viza za kratkotrajna putovanja do 90 dana u sve države članice EU, osim Irske i Ujedinjenog Kraljevstva, kao i u četiri zemlje pridružene šengenskom prostoru (Island, Lihtenštajn, Norveška i Švajcarska).

*Ova oznaka je bez prejudiciranja stavova o statusu i u skladu je sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti UN i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašenju nezavisnosti Kosova.