Svako zasađeno drvo je dragoceno za Vojvodinu, jer je ona jedan od najmanje pošumljenih regiona u Evropi, tek oko 7 odsto, dok je prosek u Srbiji manji od 30 odsto.

Zbog toga, Delegacija Evropske unije u Srbiji u partnerstvu sa Pokretom gorana Vojvodine, donirala je praznična drvca lokalnim vrtićima i školama, podižući svest o drveću i pošumljavanju među decom. Svaka institucija će moći da ponovo zasadi jelku posle praznika i da doprinese da u Vojvodini bude više stabala.

„Snaga Evropske unije je jaka vladavina prava. Ako imate dobre zakone i jake institucije onda možete i da zaštitite životnu sredinu. Pravo uvek malo kaska, zato moramo da vršimo pritisak, jer je čista i zdrava životna sredina naše osnovno ljudsko pravo”, rekao je Antoan Avinjon, programski menadžer za životnu sredinu i borbu protiv klimatskih promena Delegacije EU u Srbiji, na akciji “Za našu planetu”, održanu u Ekološkom centaru Radulovački u Sremskim Karlovcima povodom Međunarodnog dana ljudskih prava.

Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je 10. decembra 1948. Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima. Tačno 74 godine kasnije, jula ove godine, istorijskim potezom UN su zdravu životnu sredinu proglasile ljudskim pravom. Ovaj potez šalje jasnu poruku da svako ljudsko biće ima pravo na čistu i zdravu životnu sredinu, a u tom pogledu pošumljavanje igra ključnu ulogu. Zato je i akcija “Za našu planetu” bila usmerena prvenstveno na promociju jelki sa busenom kako bi podstakla ljude da izaberu praznično drvo koje se kasnije može ponovo posaditi.

Takođe, EU je finansirala sadnju drvoreda od 15 stabala pored reke Dunav. To su gajene sadnice sa korenom, stare dve godine, visoke 2-2,5 metara koje neposredno pozitivno utiču na životnu sredinu i pejzaž, ozelenjavajući Sremske Karlovce.

„Akcije kao ova danas su jako važne, jer verujem da na lokalnom nivou možemo mnogo da promenimo. Deca su danas mogla da nauče kako da prave svečane ukrase za drveće od organskih materijala i da proslave praznike na ekološki prihvatljiviji način. Oni danas odrastaju uz ekološka pitanja i oni će u budućnosti biti ti koji će uticati na promene“, istakao je Avinjon.

Ova akcija koju organizuje Pokret gorana Vojvodine, spaja duh praznika sa njegovim prirodnim okruženjem. Pravo na čistu i zdravu životnu sredinu je naše ljudsko pravo, ali je i naša dužnost da ga štitimo. Jelka sa busenom je simbol toga i poruka da male pojedinačne akcije mogu da naprave velike promene.

Evropska unija je svetski lider u zaštiti životne sredine. EU podržava Srbiju na putu ka zdravijoj životnoj sredini. Donirajući preko 400 miliona evra bespovratne pomoći u zaštitu životne sredine, EU je najveći donator u ovoj oblasti u Srbiji. 

Uz finansijsku podršku EU, Srbija radi na razvoju i primeni planova za zaštitu životne sredine na strateškom nivou ‒ održivi sistem zaštite životne sredine koji stvara zdravije okruženje i podiže kvalitet života.