Prema podacima koje je danas objavila Evropska komisija, u EU je u 2014. izgubljeno zapanjujućih 159,5 milijardi evra zbog nenaplaćenog poreza na dodatu vrednost (PDV). Rezultati idu u prilog Komisijinim pozivima na reformu sistema PDV-a u EU u cilju rešavanja problema prevara i stvaranja delotvornijeg sistema. Države članice sada moraju da preduzmu dalje korake u pogledu Komisijinog Akcionog plana za jedinstveno evropsko područje PDV-a, koji je predstavljen u aprilu i da se dogovore oko budućeg smera delovanja ka uspostavljanju konačnog sistema PDV-a za prekograničnu trgovinu u Uniji. Hitne mere za rešavanje problema prevara povezanih sa PDV-om su već preduzete, ali današnje cifre pokazuju da su potrebne dublje reforme.

Pjer Moskovisi, komesar za ekonomske i finansijske poslove, oporezivanje i carine, izjavio je: Države članice gube na desetine milijardi evra nenaplaćenog prihoda od PDV-a. To je neprihvatljivo. Postojeći sistem je vrlo loše opremljen za rešavanje problema prevara povezanih sa PDV-om i pogrešnih obračuna i jasno je da se cifre neće popraviti same od sebe. Države članice sada moraju brzo da se dogovore o konačnom sistemu PDV-a u EU koji je otporan na poreske prevare, kako je ranije ove godine navela Komisija. Stoga sve države članice pozivam na otvorenu i smislenu raspravu kako bi se dopunili predlozi za sledeću godinu i ovo pitanje konačno rešilo.