Na samom početku predstave Mi nismo čudovišta sedimo u krugu u jednom od izložbenih prostora Galerije Matice srpske, čekamo ulazak publike. Publika ulazi stidljivo, a mi ih pozivamo da sednu među nas. Kada su se svi smestili, Maks počinje da čita: „Neko od nas je pitao: Da li možete da mi kažete šta mislite da je ovo što radimo zajedno?” Nižu se pitanja, razgovaramo, publika se uključuje. Olja nastavlja – „ko smo to mi u naslovu Mi nismo čudovišta?”

Dalibor nas podseća kako smo u razgovorima tokom nastanka predstave razmišljali o tome šta nekog čini čudovištem. Pripremajući se, pričali smo o strahovima, brigama, situacijama u kojima se ljudi ponašaju čudovišno, o uslovima u kojima živimo. „Društvo nas oblikuje i čini da postanemo takvi kakvi jesmo”, objašnjava neko iz grupe. Slažemo se.

Per.Art od 2018. godine, zajedno sa još šest vodećih evropskih pozorišnih i plesnih centara, učestvuje u četvorogodišnjem projektu Europe Beyond Access (EBA), koji podržava Kreativna Evropa. Osnovna ideja projekta je da sa našim partnerima odemo još dalje u uključivanju umetnika sa invaliditetom u glavne tokove savremenog plesa na evropskoj kulturnoj sceni.

Organizacija Per.Art već dvadeset godina deluje na lokalnoj i internacionalnoj umetničkoj sceni. Ovaj rad se odvija kroz  samoorganizovanje, solidarnost, entuzijazam, međusobno poverenje i poštovanje različitosti i sa vrlo malo, a češto i bez, finansijske podrške. Od samog početka radili smo na tome da  umetnici sa invaliditetom steknu ravnopravnost kao i mogućnosti da stvaraju svoju umetnost na lokalnoj kulturnoj sceni.

Sada smo prepoznati i na lokalnoj i internacionalnoj sceni, te se učestvovanje u projektu Europe Beyond  Acess  nadovezuje na postojeći internacionalni rad i pruža nam mogućnost za dalje umrežavanje sa evropskim umetnicima i umetničkim centrima. Izuzetno nam je važno što u okviru projekta imamo priliku da radimo sa nekim od najznačajnijih koreografa sa savremene plesne scene. Do sada smo tokom rezidens programa ugostili koreografe Gzavijea Le Roja, Skarlet Ju, Aleksandra Ašura, i dramaturga Marsela Bugila sa kojima samo radili na predstavi Mi nismo čudovišta, premijerno izvedenom u decembru 2019. godine.

Osim rada na novim predstavama, učestvujemo i na brojnim radionicama, umetničkim laboratorijama, predavanjima i seminarima u gradovima širom Evrope. Naše prisustvo u internacionalnoj sredini pre svega pomaže našim umetnicima sa invaliditetom da stiču isustva u razmeni sa kolegama u najrazličitijim umetničkim i kulturnim kontekstima, ali i da njihov specifičan umetnički rad bude u kontinuitetu prisutan na međunarodnoj sceni savremenog plesa tokom ove četiri godine. Takođe se nadamo da će se za nas otvoriti mogućnost da doprinesemo kritičkom diskursu o invaliditetu i izvođačkim umetnostima u Evropi kroz istraživačke i umetničke projektne aktivnosti.

Deo programa u okviru projekta odvija se u Novom Sadu, a stvorili smo ga smo razmišljajući o našim članovima, umetnicima sa invalidtetom, i o našoj publici, prijateljima i saradnicima. U decembru 2019. proslavili smo 20 godina rada grupe okupljene oko Per.Art-a, kada smo se predstavili publici sa premijerom predstave Mi nismo čudovišta i dve naše ranije predstave, a ugostili smo i eminentne umetnike sa invaliditetom sa internacionalne scene – Mihaela Turinskog i Juliju Hojzerman i pružili priliku našoj publici da bude u toku sa savremenim umetničkim stremljenjima. Tokom 2019. godine stekli smo uslove da našim članovima Daliboru Šandoru i Nataliji Vladisavljević damo prostor da se pojave kao autori – da umetnički proces krene od njhovih ideja i da se saradnički razvija kroz istraživanje, probe i pripremu javnog nastupa.

Predstava Mi nismo čudovišta nastala je na osnovu Daliborove ideje i izvodi se u Galeriji Matice srpske, dok je Natalijin Ples u 21. veku zamišljen  za pozorišnu scenu. Ovo je izuzetno značajno, jer se prvi put u ovom delu Evrope dešava da se umetnici sa intelektualnom ometenošću potpisuju kao autori. Jedinstvenost predstave Mi nismo čudovišta ogleda se i u tome što se po prvi put, ne samo u Srbiji, nego i na široj evropskoj sceni, ovakva vrsta plesnog rada pojavljuje u muzejsko galerijskom kontekstu, u kojem umetnici sa i bez intelektualnog invaliditeta preispituju odnos između posetioca i umetničkog dela u muzeju. Premijera predstave Ples u 21. veku očekuje nas u drugom delu 2020. godine.

Procesi rada na pomenutim predstavama, odvijali su se, kao i dosadašnji rad naše grupe, na temelju saradnje, podrške, uvažavanja drugog, brižnosti i pažnje. Osim što utiče na odnose tokom procesa rada na predstavi, ovakav način rada utiče i na format same predstave, jer za nas su materijalni i nematerijalni uslovi rada neodvojivi od same predstave i oblika pojavljivanja u javnosti.

Svi članovi i članice Per.Arta su tokom vanrednog stanja bili u svakodnevnom kontatku, preispitivali novonastalu situaciju u okruženju i na globalnom nivou, pratili sadržaje Per.Artovih društvenih mreža – razgovore sa umetnicima, čitanja poezije, plesne treninge. Svi jedva čekamo da se vratimo u zajednički prostor za rad. Novonastala situacija pokazala nam je da je zajednica snažna i da naš umetnički rad ne prestaje, te smo pronalazili načine da se, svako u svom domu, njime bavimo.

Nadamo se da će nastavak projekta Europe Beyond Access doneti još veću povezanost i snažniju komunikaciju među partnerskim organizacijama, jer ovakve krize imaju potencijal da nas nauče da postanemo solidarniji, okrenemo se jedni drugima i širimo kulturni uticaj zajedno, iz koje god pozicije i konteksta da dolazimo. Osim veće vidljivosti naše grupe i inkluzivne umetnosti uopšte, zajednički cilj nam je uspostavljanje infrastukture za delovanje umetnika sa i bez invaliditeta, što podrazumeva stvaranje prostora za rad i kontinuirane sistemske podrške na više nivoa.

*

Tokom Europe Beyond Access projekta planirano je: 14 novih predstava umetnika sa invaliditetom, 20 umetničkih rezidencija koje će okupiti umetnike iz različtih zemalja, 5 međunarodnih plesnih laboratorija u kojima će umetnici sa invaliditetom razvijati i prenositi učesnicima svoje jedinstvene poetike i načine rada, kao i 21 festival na kojem će biti prikazani plesni radovi najvišeg dometa nastali na najrazličitijim kulturnim scenama širom Evrope.

[divider] – [/divider]

Per.Art je organizacija koja deluje u oblasti savremenih izvođačkih umetnosti i inkluzije u kulturi. Grupa okupljena u Per.Art-u, od 1999. godine, u saradnji sa različitim organizacijama, realizuje projekte u Srbiji i inostranstvu, a 2005. godine registruje se kao udruženje građana u Novom Sadu.

Svoje aktivnosti Per.Art sprovodi kroz programe:

-Umetnost i inkluzija – Program za stvaralaštvo, slobodno vreme i inkluziju mladih sa intelektualnom ometenošću

-Savremeni ples – Program istraživačko-umetničkih plesnih projekata za razvoj scene savremenog plesa i performansa u Srbiji i međunarodno umrežavanje

Program „Umetnost i inkluzija“

Svojim projektima Per.Art nastoji da artikuliše i promoviše stvaralačke potencijale mladih sa intelektualnom ometenošću, na ravnopravnoj osnovi unutar domaće savremene umetničke scene, zatim da ukloni predrasude o mladima sa intelektualnom ometenošću, da razvija procese njihovog aktivnog uključivanja u društvenu zajednicu, podstiče vršnjačku saradnju, komunikaciju, kreativno izražavanje i društvenu interakciju različitih društvenih grupa.