Muzika je svakodnevni deo života većine ljudi na planeti. Ona je za nekog život, socijalni status, umetnički izraz. Činjenica je da smo njome okruženi u različitim sferama života, a od 20. veka čak se primenjuje i kao terapija kroz posebnu granu – muzikoterapiju.

Na tragu ovoga, odnosno činjenice da muzika utiče na naše psihofizičko stanje, pre svega na fiziološke procese, motorne aktivnosti, emocije, raspoloženje i kognitivne procese, nastala je i radionica za decu “Muzičke mozgalice”, koju svakog meseca, u organizaciji novosadskog EU info pointa, drži poznata violinistkinja iz Novog Sada, Gabriella Benak.

Ovaj put najmlađe ljubitelje muzike ugostila je Galerija Matice srpske, što je celom događaju dalo posebnu dimenziju. U Stalnoj postavci galerije izložena su značajna umetnička dela 18, 19. i 20. veka koja ilustruju nastanak i razvoj domaće umetnosti novijeg doba i ukazuju na položaj nacionalne kulture u evropskom kontekstu.

Razmišljati o muzici i kroz muziku u ovom kontekstu, okružen umetničkim delima, radionice je smestilo u domen interdisciplinarnosti. Slike su bile inspiracija za muzičke igre, a muzika za pogled na likovnu umetnost.

Ove Muzičke mozgalice osmišljene su tako da utiču na razvoj fine i krupne motorike, koordinacije tela, pamćenja, procesa rešavanja problema, timskog rada, samopouzdanja, kreativnosti, obrade informacija i motivacije, ali su mnogim učesnicima postale i okidač da muzikom požele da se bave.

Svakog meseca deo su zvaničnog programa EU info pointa iz Novog Sada, a namenjene su deci uzrasta od 7 do 12 godina sa ili bez predznanja muzike i bez preduslova za muzičke sposobnosti.