Jedna četvrtina građana Srbije smatra da je borba protiv korupcije jedan od glavnih razloga zemlje da se pridruži EU, pokazalo je istraživanje javnog mnjenja sprovedeno za potrebe Delegacije EU u februaru 2014. Rasprostranjeni problem korupcije sa kojim su suočene sve zemlje kandidati nije zaobišao ni Srbiju: ovo je razlog kontinuirane podrške Evropske unije relevantnim institucijama pravosudnog sistema i osnivanju Agencije za borbu protiv korupcije. Da bi se doprlo do građana, pokrenuta je i nacionalna kampanja za borbu protiv korupcije, sa ciljem ukazivanja na pošast korupcije i njene realne troškove.

Agencija za borbu protiv korupcije uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji započela je nacionalnu antikorupcijsku kampanju za podizanje svesti javnosti, i to u okviru projekta „Podrška radu Agencije za borbu protiv korupcije”. Projekat je sprovođen kroz tri komponente – jačanje unutrašnjeg kapaciteta Agencije, unapređenje pravnog i institucionalnog okvira za borbu protiv korupcije u Srbiji i kampanju podizanja svesti javnosti.

Pod nazivom „Korupcija krade našu budućnost”, medijska kampanja širenja informisanosti je bila prva ove vrste u Srbiji; bila je usmerena na bolje razumevanje korupcije i mehanizama za njeno sprečavanje, ali je Agencija istovremeno ohrabrivala građane da prijave sumnju na korupciju. Kampanja je fi nansirana sa 186.000 evra i bila je integrisana, odnosno sprovedena putem nekoliko kanala komunikacije.

Kampanja je pokrenuta 11. aprila 2013, pod sloganom „Progovorite. Ćutanje o korupciji je njeno odobravanje”. „Borba protiv korupcije na nacionalnom i lokalnom nivou predstavlja jedan od najvećih izazova za Srbiju. Građani, s punim pravom, zahtevaju da im omogućimo život u uređenom društvu koje neće svakog dana, iznova, da razara nova korupcionaška afera“, rekla je na predstavljanju kampanje direktorka Agencije za borbu protiv korupcije, Tatjana Babić.

Ona je naglasila da je Agencija kao institucija osnovana da bude mesto koje objedinjuje društvene napore u cilju jačanja integriteta društva, ali da se borba protiv korupcije ne sme birokratizovati. „Moramo da uspostavimo sistem u utvrđivanju odgovornosti ’odozgo na dole’ kada su u pitanju suštinske promene u ponašanju. S druge strane, kako ne bismo izgubili zamah, promena mora da započne ’odozdo’“, rekla je Babić.

Kampanja se oslanja na nepobitne činjenice i osmišljena je tako da eksplicitno prenese poruku o razornim posledicama korupcije u zemlji. Materijalni gubici sa kojima se Srbija suočava zbog široke rasprostranjenosti korupcije, oslikani su u sferama života koje se tiču svakog pojedinca u obrazovanju, zdravstvu i

NAZIV PROJEKTA: Borba protiv korupcije – podrška radu Agencije za borbu protiv korupcije u Srbiji
SEKTOR: Vladavina prava, reforma javne uprave
VREDNOST PROJEKTA: 2.500.000 evra
INSTRUMENT: IPA 2008
TRAJANJE: Februar 2011 – februar 2013.
KORISNIK: Agencija za borbu protiv korupcije, Ministarstvo pravde I državne uprave

REZULTATI

infrastrukturi. Poruke poput „Korupcija u Srbiji svake godine ukrade 7.500 medicinskih aparata”, „Korupcija u Srbiji svake godine ukrade više od 500 kilometara puteva” ili one da godišnje „korupcija ukrade 350 škola”, prenete su preko postera, fotografi ja, u radio i televizijskim spotovima. Prema Izveštaju o radu Agencije za 2013. godinu, 80 procenata građana Srbije je čulo, odnosno videlo radio ili televizijski spot.

Kampanja je pokrenuta i na društvenim mrežama Facebook i Twitter (@NeKorupciji); istovremeno, građani su mogli da prate kampanju na televiziji, radiju i u novinama. Otvorena je posebna veb-stranica, odnosno mikrosajt www.prijavikorupciju.rs sa relevantnim informacijama pravne sadržine, ali i onlajn formularom za prijavu sumnjivih slučajeva korupcije.

Apel građanima da preuzmu aktivnu ulogu u borbi protiv korupcije jasno je istaknut na mikrosajtu koji je i dalje aktivan: „… cilj ove kampanje nije samo da informiše: njena namera je pre svega da stimuliše i ohrabri građane da postanu aktivni učesnici ove teške, ali za budućnost Srbije presudne borbe. Zato je u prvi plan stavljen aktivistički karakter koji poziva sve da učine nešto dobro za Srbiju i razotkriju korupciju u svom okruženju.“

Na taj način su, prema navodima Izveštaja o radu Agencije za 2013, prijavljena 203 sumnjiva slučaja korupcije. Građani su se najčešće žalili na zloupotrebu službenog položaja, rad sudova, zloupotrebu javnih resursa, korupciju u oblasti radnih odnosa, rad inspekcija, korupciju u oblasti zdravstva, na sukob interesa, javne nabavke.

Kampanja je ocenjena kao uspešna, pa je tako Agencija za borbu protiv korupcije bila pozvana da je predstavi kao primer dobre prakse na međunarodnom sastanku, „Petom evropskom antikorupcijskom treningu“ održanom u Ljubljani, u Sloveniji, u avgustu 2013. „Kod kuće“, u Srbiji, Agencija i autori kampanje dobili su nagradu Udruzenja za tržišne komunikacije za sprovedenu društveno odgovornu kampanju.

REZULTATI

  • Osmišljena i sprovedena kampanja podizanja javne svesti tokom aprila 2013.
  • Postignut cilj povećanja informisanosti
  • Razvijena veb-stranica, sumnjivi slučajevi korupcije prijavljeni preko interneta