Doniranjem 252 nova ambulantna vozila zdravstvenim centrima u Srbiji, Evropska unija je obezbedila polovinu potrebnih vozila hitne pomoći u zemlji i bržii bolji pristup zdravstvenim uslugama svim građanima, a posebno onima iz ugroženih imanjinskih grupa.

Nesreće se događaju i svako od nas veruje da će, ako nesreća zadesi baš nas, vozilo hitne pomoći stići u roku od nekoliko minuta i odvesti nas u bolnicu na lečenje. Takođe verujemo da će vozilo biti snabdeveno najboljom opremom u slučaju da bolničaru moraju da nam pruže pomoć na putu do bolnice.

Zdravstvene službe hitne pomoći širom Evrope se trude da ispune ova očekivanja, ali u Srbiji su službe hitne pomoći usled ozbiljnog nedostatka vozila pred još težim zadatkom. Ministarstvo zdravlja je 2009. objavilo podatak da zdravstveni centri u Srbiji imaju tek 148 vozila hitne pomoći od kojih je većina starija od 20 godina.

Ambulantna kola za spas

Kako bi pomogla srpskoj Vladi u pokušaju da reformiše službe hitne pomoći i sektor zdravstva u celini, Evropska unija je u januaru 2009. pokrenula jednogodišnji projekat usmeren na doniranje 252 nova ambulantna vozila zdravstvenim centrima u Srbiji.

Projekat je finansiran iznosom od devet miliona evra iz sredstava Instrumenta EU za pretpristupnu pomoć, a u okviru projekta je odabrano šest zdravstvenih centara kojima će vozila biti donirana. Jedan od korisnika je bila i Opšta bolnica u Požarevcu koja je dobila dva vozila. Ovo možda ne izgleda kao velika cifra ali služba hitne pomoći ove bolnice je odmah osetila uticaj donacije. Direktor bolnice Srećko Bosić objašnjava: „Kada imate dva nova ambulantna vozila koja možete koristiti na svakih pola sata ili sat vremena, to znači da na terenu možete biti više od 30 puta dnevno“.

Kvalitet opreme koja je pristigla zajedno sa vozilima je takođe označio korak napred u radu bolnice. Bosić kaže: „Prilika da koristimo savremenu opremu nam je mnogo značila. Čak i nakon dve godine od donacije, to su i dalje naša najbolja dva vozila. Zahvaljujući donaciji, uspevamo da bolje odgovorimo na zahteve pacijenata i da im pružimo zdravstvenu uslugu kakvu zaslužuju i kakva im s pravom pripada“.

Bolji pristup zdravstvenoj nezi

Iako Ministarstvo zdravlja Srbije još uvek pokušava da poveća broj ambulantnih vozila širom zemlje, projekat EU je prepolovio prvobitni broj potrebnih vozila. Što je najvažnije, smanjen je rizik od prevoza pacijenata u nebezbednim vozilima te vreme čekanja na dobijanje zdravstvene usluge, vreme koje ponekad može da napravi razliku između života i smrti.

Ukupno 252 vozila hitne pomoći je donirano područjima naseljenim nacionalnim manjinama, pripadnicima romske nacionalnosti i drugim ugroženim grupama, kojima je pristup zdravstvenim uslugama otežan. Srpske službe hitne pomoći sada odgovaraju brže većem broju pacijenata i pružaju im sigurnije putovanje nego ikada ranije. Ohrabrujuća misao za svakoga. 

Dodatne informacije

Projekat: Nabavka ambulantnih vozila zdravstvenim centrima u Srbiji  

Realizacija: Preduzeće za uvoz u prodaju motornih vozila Vitro Group d.o.o Beograd