Evropska unija ulaže u smanjenje zagađenja vode reke Krivaje u Bačkoj Topoli, pružajući podršku za izgradnju sekundarnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u fabrici Žibel Bačka Topola Agroindustrija. Ova akcija, omogućena kroz partnerstvo sa UNDP-om u okviru programa EU za Zelenu agendu u Srbiji, predstavlja značajan korak ka poboljšanju životne sredine i zaštiti zdravlja građana.

Antoan Avinjon, projektni menadžer za životnu sredinu u Delegaciji EU, ističe:

„Smanjenje zagađenja reke Krivaje je od velikog značaja za stanovnike Srbije. Ovaj projekat, koji podržavamo, ne samo da će doprineti zaštiti životne sredine već će i da podstakne cirkularnu ekonomiju kroz efikasnije korišćenje resursa.“

Šef razvojne saradnje Ambasade Švajcarske u Srbiji Ričard Koli istakao je da ta zemlja podržava zelenu tranziciju i reforme u Srbiji sa preko 30 miliona evra bespovratnih sredstava koja, osim sprovođenja Zelene agende, pokrivaju dekarbonizaciju sektora daljinskog grejanja, pripremu prvih aukcija obnovljivih izvora energije, upravljanje energijom, energetsku efikasnost, kao i oporavak od rizika od katastrofa.

„Švajcarska i druge zemlje su 2021. godine usvojile rezoluciju kojom pozivaju Savet Ujedinjenih nacija za ljudska prava da prepozna pravo na bezbednu, čistu, zdravu i održivu životnu sredinu kao posebno ljudsko pravo. Dakle, potrebno je da radimo na njegovom obezbeđenju svakog dana. Svaka inicijativa za zelenu tranziciju, u Švajcarskoj ili u Srbiji, ima svoju cenu, ali pravi finansijski podsticaji, poput ovoga koji pruža projekat „EU za Zelenu agendu“ mogu rezultirati značajnim uštedama i pokrenuti razvoj inovativnih pristupa, novih inovativnih industrija i otvaranje novih radnih mesta“, dodao je Koli.

„Svaki proizvodni proces ima neki otpad, koji može da ima novu namenu i koji možemo iskoristiti uz malo investicija, i tako smanjiti troškove kompanija i očuvati životnu sredinu. Zbog toga nam je drago što ova kompanija razmatra da dodatno investira u sopstvenu kompostanu, kako bi od otpadnog mulja proizvodila organsko đubrivo. To je odličan primer koji može poslužiti kao inspiracija za druge fabrike u Srbiji“, rekao je Žarko Petrović, vođa tima za vitalni razvoj Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji.

Fabrika „AIK Žibel Bačka Topola“ je jedinstvena fabrika u Srbiji koja prerađuje životinjske nusproizvode, koji su materijali životinjskog porekla koje ljudi ne konzumiraju. Kapacitet obrade životinjskih nusproizvoda fabrike je oko 60.000 tona godišnje, a glavni proizvod je komponenta za proizvodnju hrane za kućne ljubimce.

Uz podršku Vlade Švajcarske, i u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine, Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i „AIК Žibel Bačka Topola“ predstavili su novo, sekundarno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda koje nastaju u proizvodnom procesu ove fabrike. Zahvaljujući njemu, kvalitet vode koju ispušta „AIК – Žibel Bačka Topola“ sada je u skladu sa vrednostima propisanim u Evropskoj uniji, što će doprineti smanjenju zagađenja obližnje reke Кrivaje.

Predstavljen je i način funkcionisanja novog postrojenja, kao i rezultati analize mogućnosti za korišćenje mulja koji nastaje nakon sekundarnog tretmana otpadnih voda za proizvodnju organskog đubriva.

Ovaj događaj organizovan je u okviru projekta „EU za Zelenu agendu u Srbiji“, koji, uz tehničku i finansijsku podršku Evropske unije i u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine, sprovodi UNDP u saradnji sa Ambasadom Švedske i Evropskom investicionom bankom (EIB), uz dodatna finansijska sredstva koja su obezbedile vlade Švedske, Švajcarske i Srbije.