Fond za nauku Republike Srbije najavio je otvaranje svog devetog programa PROMIS 2023 svečanim događajem u Muzeju nauke i tehnike u Beogradu, i tom prilikom obeležio četiri godine od osnivanja.

Program PROMIS 2023 dizajniran je kao podrška najboljim projektima mladih istraživača i naučnika u ranoj fazi karijere, zaposlenim u akreditovanim naučno-istraživačkim organizacijama u Republici Srbiji.

Mladi naučnici će kroz otvoreni konkurs Fonda za nauku moći da predlažu svoje predloge projekata iz svih oblasti nauka, formiraju svoje timove i steknu važno iskustvo u upravljanju naučnim projektima.

Maksimalan budžet ovih dvogodišnjih projekata može biti do 150.000 evra po projektu, a sredstva su namenjena za rad istraživačkih timova, opremu i potrošni materijal, međunarodnu saradnju, objavljivanje naučnih publikacija kao i druge aktivnosti koje su neophodne za razvoj nauke i istraživanja.

Za realizaciju ovog programa izdvojeno je četiri miliona evra. Sredstva su obezbeđena iz budžeta Republike Srbije i kroz Projekat akceleracije inovacija i podsticanje rasta preduzetništva u Republici Srbiji (SAIGE), partnerski projekat Republike Srbije, IPA 19 Evropske unije i Svetske banke.

„Ova svečanost je posebna prilika za našu instituciju. PROMIS je bio naš prvi pilot program i možemo reći da je Fond za nauku rastao i razvijao se uporedo sa ovim programom i mladim istraživačima koji su dobili našu podršku tada. Koliko je znanja i energije uloženo u realizaciju ovih projekata najbolje pokazuju njihovi rezultati, u okviru 59 projekata objavljene su 593 naučne publikacije, od čega je 494 naučna rada u međunarodnim naučnim časopisima, pri čemu 123 u vrhunskim časopisima. Naš prvi program PROMIS omogućio je mladim istraživačima da steknu iskustva u upravljanju projektima, što se vidi i po uspehu naših naučnika na evropskim konkursima za finansiranje projekata. Danas sa velikom radošću najavljujemo otvaranje novog ciklusa PROMIS programa, i radujemo se novoj generaciji mladih naučnika koji će postati rukovodioci projekata“, naglasila je dr Milica Đurić Jovičić, v.d. direktora Fonda za nauku Republike Srbije.

Događaju Fonda za nauku Republike Srbije su prisustvovali ministarka nauke, tehnološkog razvoja i inovacija dr Jelena Begović, šef Odeljenja za saradnju Delegacije Evropske unije u Srbiji Nikola Bertolini, direktor kancelarije Svetske banke u Srbiji Nikola Pontara, kao i predstavnici Vlade Republike Srbije, predstavnici ambasada, rektori univerziteta, dekani i direktori naučno-istraživačkih organizacija, predstavnici naučne zajednice i timovi mladih istraživača sa PROMIS programa Fonda za nauku.

 

Sredstva za finansiranje programa Fonda za nauku Republike Srbije obezbeđena su na osnovu zajedničkog ulaganja Republike Srbije (Ministarstvo za nauku, tehnološki razvoj i inovacije), kroz zajam i tehničku podršku Svetske banke i bespovratne finansijske podrške Evropske unije, koji čine deo „Projetka akceleracije inovacija i podsticanja rasta preduzetništva u Republici Srbiji“ (Projekat SAIGE), posvećenog jačanju naučnih istraživanja i inovativnog preduzetništva.

Podrška Evropske unije inovacijama i konkurentnosti u Srbiji vredna je više od 250 miliona evra za period od 2014. do danas. Sredstva namenjena ovom sektoru koriste se za podsticanje kvaliteta nauke, inovacija i povezivanja sa evropskim i međunarodnim naučnicima i preduzetnicima, čime se povećava konkurentnost srpske ekonomije. Od 2014. Srbija je korisnik i Okvirnog programa za istraživanje i inovacije – Horizon Europe.

EU podstiče razvoj nauke i inovacija kako bi stvorila tehnološke preduslove za razvoj konkurentnosti i privrede širom Evrope. Građanima Srbije, EU je omogućila korišćenje zajedničkog istraživačkog prostora i usavršavanje u zemljama EU, čime su srpski naučnici postali vidljiviji evropskoj i svetskoj naučnoj zajednici.

Podrška Evropske unije sprovodi se u saradnji sa Vladom Srbije. Evropska unija je veći donator za razvoj Srbije od svih ostalih međunarodnih donatora zajedno. Donacije Evropske unije se koriste za razvoj Srbije.