Kako bi ohrabrili poljoprivrednike da se prijave za IPARD program, EU info kutak iz Novog Sada otvorio je svoja vrata svima kojima je trebalo dodatnih informacija o ovom programu, a na njihova pitanja odgovarali su Slobodan Živanović, rukovodilac Grupe za programiranje mera IPARD i Aleksandra Bačević, predstavnica Uprave za agrarna plaćanja.

IPARD 3 program usvojen je sa 288 miliona evra bespovratnih sredstava, a za Meru 1  i Meru 3 biće povećana i minimalna podrška na 20.000 evra, što je još jedan motiv poljoprivrednicima da konkurišu na programe koje IPARD nudi.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by EU info point Novi Sad (@euinfons)

Oni se za sada najviše interesuju za mere 3 i 7 odnosno za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva (Mera 3), odnosno diverzifikaciju poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja, sektor ruralnog turizma i pratećih usluga (Mera 7).

Iako se u novom programskom ciklusu nastavlja sprovođenje već postojećih mera, one će biti dopunjene novim sektorima – ribarstvo u Meri 1 i 3, kao i sektor prerade ostalih useva u Meri 3. Postupno će se akreditovati i tri nove mere: Mera  4 – agro-ekološko-klimatska mera, dok će podrška sprovođenju  lokalnih strategija ruralnog razvoja – LEADER pristup biti dostupna kroz Meru 5. Razvoju ruralne infrastrukture doprineće Mera 6  koja bi trebalo da se akredituje do 2025. godine.

IPARD 3 program sa sobom nosi i važnu novinu – akcenat podrške ovaj put biće na osobama mlađim od 40 godina, kao i investicijima u obnovljive izvore energije. To će obezbediti dodatnih 10% subvencije.

Evropska unija donirala 230 miliona evra za poljoprovredu i bezbednost hrane u Srbiji od 2000. godine. Očuvanje životne sredine i zdravlja ljudi, bezbednost hrane, poštovanje dobrobiti životinja, održavanje zemljišta u dobrom stanju – glavni su ciljevi ovog sektora. IPARD je vodeći program u ovoj oblasti, u okviru kog je za Srbiju izdvojeno 175 miliona evra u periodu između 2014. i 2020, uz još 55 miliona evra nacionalnog sufinansiranja. 

Više informacija