Svetski program za hranu će u saradnji sa turskom Agencijom za upravljanje katastrofama i vanrednim situacijama, Crvenim polumesecom Turske i Ministarstvom za porodična i socijalna pitanja pokrenuti najveći program humanitatne pomoći EU u cilju rešavanja svakodnevnih potreba izbeglica.

Evropska unija je potpisala najveći program humanitarne pomoći ikada koji će putem direktnih novčanih transakcija zadovoljiti svakodnevne potrebe najugroženijih izbegličkih porodica u Turskoj. Mreža socijalne sigurnosti u vanrednim situacijama (ESSN) koji EU i države članice finansiraju u okviru Instrumenta za izbeglice u Turskoj sa 348 miliona evra, predstavlja prvi program pomoći ove vrste koji kombinuje međunarodno humanitarno iskustvo i vladine službe sa ciljem da se pomogne milionima izbeglica širom Turske. Pokretanjem ovog programa, Evropska komisija nastavlja da ispunjava obaveze koje proističu iz dogovora EU i Turske.

„U skladu sa snažnom posvećenošću EU i njenih država članica da pomognu izbeglicama u Turskoj, do sada neviđeni obim ESSN-a će napraviti značajnu razliku u životu muškaraca, žena i dece koji su morali da beže od sukoba i nasilja. Zajedno sa Svetskim programom za hranu i turskim partnerima, razvili smo inovativni sistem koji će ljudima obezbediti ono što im je najpotrebnije na najefikasniji mogući način. Kroz ESSN, naš doprinos će delotvornije pomoći ugroženim izbeglicama. Ovo je prekretnica u pružanju međunarodne humanitarne pomoći. Želim da iskoristim ovu priliku i pohvalim Tursku na njenoj nemerljivoj velikodušnosti u pružanju pomoći izbeglicama u zemlji,” rekao je komesar za humanitarnu pomoć i upravljanje vanrednim situacijama Hristos Stilijanides.

“Turski crveni polumesec je ponosan što ima priliku da u partnerstvu sa Evropskom unijom, Svetskim programom za hranu i turskim Ministarstvom za porodična i socijalna pitanja sprovede ovu inicijativu, ovaj jedinstveni program čiji je cilj da sačuva dostojanstvo ugroženih izbeglica i dovoljno ih finansijski osnaži da mogu svoju decu da šalju u škole i kupe osnovne potrepštine,” rekao je predsednik Crvenog polumeseca Turske Kerem Kinik.

Od oktobra 2016. izbeglice širom Turske će dobijati novčane uplate preko elektronskih kartica na mesečnom nivou. Korišćenjem kartica će na efikasan način biti zadovoljene potrebe izbeglica pri čemu će one zadržati dostojanstvo sopstvenog izbora. Izbeglice će moći da izdržavaju svoje porodice i šalju decu u školu, a budući da će novac biti trošen u lokalnim trgovinama, novim sistemom će biti podstaknuta i lokalna privreda. Preko potrebna humanitarna pomoć će biti obezbeđena za milion izbeglica širom zemlje do kraja prvog tromesečja 2017.

Program, koji je razvijen i sprovodi se u tesnoj saradnji sa Crvenim polumesecom Turske, nadovezaće se na postojeće vaučerske šeme i znanje turskog Ministarstva za porodična i socijalna pitanja u koordinaciji turske Agencije za upravljanje katastrofama i vanrednim situacijama. Integrisani informacioni sistem socijalne pomoći Turske će integrisati ESSN u vladine sisteme. ESSN poštuje međunarodna načela humanosti, neutralnosti, nepristrasnosti i nezavisnosti, dok se istovremeno oslanja na održive vladine sisteme.