Priznavanje prethodnog učenja (PPU) predstavlja mogućnost da se odraslima, koji iz različitih razloga nisu završili školovanje, procene i priznaju znanja i veštine stečene kroz obuke, životno i radno iskustvo i da se za tako priznata znanja dobije uverenje o stečenim kompetencijama, ili sertifikat kojim se potvrđuje stečena kvalifikacija. Ovako stečena kvalifikacija na tržištu rada jednaka je kvalifikaciji stečenoj kroz formalno obrazovanje, a ceo postupak od prijave kandidata do sticanja sertifikata trebalo bi da traje najviše tri meseca. O ovim temama razgovarali smo na novom vebinaru.

„Ono što je važno istaći – kada govorimo o PPU govorimo o dokazivanju znanja, a ne o obukama. To znači da kada pojedinac dođe u školu, dobije savetnika i prolazi proceduru da dokaže stručne kompetencije koje ima. Na ovaj način može da stekne uverenje o stečenim kompetencijama ili  sertifikat o stečenoj kvalifikaciji na nivou II, III i V,  i takav dokument mu onda omogućava bržu i kvalitetniju tranziciju ka svetu rada“ objašnjava prof. dr Gabrijela Grujić, pomoćnica ministra prosvete.

Postupak PPU pilotira se u okviru projekta „Razvoj integrisanog sistema nacionalnih kvalifikacija“ čiju realizaciju finansira Evropska unija. Cilj pilotiranja je da se efikasnost predloženih rešenja proveri u praksi pre nego što se priznavanje prethodnog učenja uvede u obrazovni sistem. Kada postane deo sistema, postupak će, u skladu sa trenutno važećim propisima, moći da sprovode škole koje su verifikovane za ovu delatnost.

„Pilot projekat se sprovodi u srednjim stručnim školama koje su stekle status javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih (JPOA), ali se razmišlja o tome da se u narednom periodu uključe i sve druge relevantne institucije koje žele da sprovode priznavanje prethodnog učenja, ako ispune uslove verifikacije za i steknu odgovarajući status“ dodaje prof. dr Gabrijela Grujić.

Sam postupak podrazumeva jasne i jednostavne procedure, a počinje onog trenutka kada zainteresovana osoba dođe u školu i dobije svog savetnika.

„Na osnovu prikupljenih dokaza pravi se izveštaj o kandidatu i plan procene (ocenjivanja prethodnog učenja), nakon čega će kandidati polagati ispit kojim se proveravaju stečene kompetencije. Za potvrđene kompetencije na nivou zanimanja dobiće uverenje o stečenim kompetencijama, a ukoliko na ispitu potvrde sve kompetencije predviđene standardom kvalifikacije dobiće sertifikat o stečenoj kvalifikaciji“ kaže Iso Planić, direktor Politehničke škole u Subotici, prve škole u Srbiji koja je dobila verifikaciju za sprovođenje postupka priznavanja prethodnog učenja.

Kako ističe Vanja Stojković iz niške filijale Nacionalne službe za zapošljavanje, poslodavci ni ranije nisu imali problem sa prihvatanjem lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje, ukoliko su ta lica imala dovoljno radnog iskustva i znanja za poslove koji se traže.

„Ipak, za pojedince je važno i dobro da kroz postupak PPU dobiju šansu da se nihova stručna znanja izjednače sa znanjima stečenim kroz formalno obrazovanje – sigurno će se osećati bolje kada prilože sertifikat,  kada se to unese u individualni plan zapošljavanja i kada se predstave poslodavcu kao lica koja imaju stečenu kvalifikaciju“ navodi Vanja Stojković.

Na putu do kvalifikacije odraslima su često najveće prepreke nedostatak informacija i strah od neuspeha, objašnjava andragog, prof. dr Miomir Despotović. Zato je veoma važno da školski nastavnici, koji će raditi sa njima, steknu veštine neophodne za rad sa odraslim polaznicima.

„Odrasli u procesu učenja imaju različite strahove. Dominantan je strah od neuspeha, jer – kako da saopšte porodici ili okolini da nisu uspeli? Zato je važno da savetnici imaju razvijene komunikacione veštine, da iz kanidadata „izvuku“ ono što znaju, ali i ono što i ne znaju da znaju, da ih motivišu, da im podignu samopouzdanje, jer često je reč o ljudima iz depriviranih grupa. Oni imaju kompetencije, kroz život i rad su naučili mnogo  i sada to treba prepoznati, izvući i obelodaniti“ kaže Despotović.

O svemu tome razmišljaju i zaposleni u Prehrambeno-tehnološkoj školi u Nišu, u kojoj će uskoro zaposleni iz četiri kompanije kroz postupak priznavanja prethodnog učenja dokazivati svoja znanja.

„U našoj školi uskoro će, kroz postupak PPU moći da se steknu kvalifikacije Pekara i Mesara, ali i uverenja o kompetencijama za sva zanimanja u okviru ova dva standarda kvalifikacija. Verujemo da će PPU biti način da zaokružimo celinu: mi smo do sada školovali učenike, sada  želimo da u školski život uključimo i njihove roditelje i šire okruženje“, sa puno entuzijazma kaže Tanja Mikić Nikolić, direktorka Prehrambeno-tehnološke škole.

PPU je pre svega u interesu pojedinca, ali poslodavci dobijaju sertifikovane radnike. Kao jedan od uslova za učešće na međunarodnim tenderima često se od poslodavaca traži da imaju  kvalifikovane radnike, a slično je i ukoliko se aplicira za neki od standarda kvaliteta. Najzad, podjednako važno je i da imaju zadovoljne radnike koji dostižu svoje lične ciljeve – objašnjava Elido Bandelj, vođa tima projekta „Razvoj integrisanog sistema nacionalnih kvalifikacija

„Ima možda i poslodavaca koji bi mogli da kažu da im nije u interesu da njihovi radnici steknu kvalifikaciju, jer će tako morati više da ih plate, ali sertifikovani radnik je i garancija za kvalitet rada i u tom smislu ne bi trebalo da bude dileme. U Sloveniji sistem PPU postoji više od 20 godina i iskustva su pozitivna u svakom kontekstu – zaključuje Elido Bandelj.

Projekat „Razvoj integrisanog sistema nacionalnih kvalifikacija u Republici Srbiji“ je jedan od tekućih projekata kojim EU, kao najveći donator u Srbiji, podržava modernizaciju sistema obrazovanja i usklađivanje sa standardima i praksama zemalja EU. Od 2003. godine, EU je donirala za reformu sektora obrazovanja više od 100 miliona evra – za unapređenje predškolskog vaspitanja i obrazovanja, reformu srednjeg stručnog obrazovanja i obrazovanja odraslih, renoviranje i opremanje škola i fakulteta, podršku inkluzovnom obrazovanju, itd.

 

Pročitajte još: Povezivanje obrazovanja i tržišta rada