Kako povećati otpornost pčela, da li je moguće bolje sačuvati kulturno nasleđe koristeći nove tehnologije i koliko internet i društvene mreže utiču na identitet mladih – ovo su samo neka od pitanja na koja će pokušati da odgovore naučni timovi koji su dobili donacije kroz program PRIZMA.

Kroz Fond za nauku, u Srbiji će se u naredne tri godine finansirati 97 projekata na kojima učestvuje 898 srpskih naučnika iz 91 naučnoistraživačke organizacije. Na konkurs je pristiglo preko 600 projekata.

Rezultati konkursa

Budžet programa je 25 miliona evra, a sredstva su obezbeđena iz budžeta Republike Srbije i kroz Projekat akceleracije inovacija i podsticanja rasta preduzetništva u Republici Srbiji (SAIGE), partnerski projekat Republike Srbije, Evropske unije i Svetske banke. EU donacija ovoj aktivnosti iznosi 16,5 miliona evra.

Kroz podršku Fonda za nauku, istraživači će u okviru PRIZMA programa raditi na razvoju veštačke inteligencije, kreiranju inovacija i praktičnih rešenja iz oblasti biotehnologije, biomedicine i tehničkih i tehnoloških nauka, realizaciji novih ideja i stvaranju rešenja iz prirodnih nauka i matematike, kao i proširivanju znanja iz oblasti društvenih i humanističkih nauka.

„Podržani projekti dokazuju da je investicija u nauku, investicija u budućnost svih nas. Moramo da nastavimo da ulažemo u nauku, razvijamo kapacitete naših istraživača, jačamo saradnje i stvaramo nove mogućnosti za napredak čitavog društva. Mudri ljudi kažu da se uspeh čoveka meri time koliko može da utiče na društvo. Program PRIZMA je potvrda da verujemo u moć nauke i naučnika da transformišu društvo, da rešavaju najteže izazove, i da nam otvaraju vrata ka novim znanjima i napretku“, istakla je dr Milica Đurić-Jovičić, v.d. direktora Fonda za nauku RS.

Zamenica šefa Delegacije EU Plamena Halačeva ističe značaj odabranih projekata i kontinuiranog ulaganja u razvoj nauke.

„EU je ponosni partner Fonda za nauku Republike Srbije. Kroz finansijsku podršku EU od 31,5 miliona evra, Fond za nauku će obezbediti neophodne grantove od 16,5 miliona evra za naučnike koji će pomeriti granice znanja i razviti nova naučna rešenja. Ulaganje u nauku, istraživanje i razvoj ključno je za budući razvoj zemlje, posebno za ekonomiju zasnovanu na znanju. Verujemo da je podrška EU pokrenula preko potrebne reforme u sektoru istraživanja i razvoja, a ove promene će značajno povećati konkurentnost srpske privrede“, naglasila je Halačeva.

Halačeva je takođe istakla da joj je veoma drago što većinu istraživačkih timova predvode žene. Nedavno objavljeni podaci pokazuju da veće uključivanje žena u STEM sektor (Science, Technology, Engineering, Maths) može dovesti do porasta bruto društvenog proizvoda od 3 posto.

Menadžer Sektora za finansije, konkurentnost i inovacije Svetske banke za Evropu i Centralnu Aziju dr Mario Gvadamiljas istakao je značaj ulaganja Fonda za nauku u istraživače i njihove izvrsne ideje.

„Oduševljeni smo što vidimo pozitivan uticaj koji Fond za nauku ima na istraživačku zajednicu u Srbiji u smislu povećanja obima finansiranja nauke i poboljšanja konkurentnosti i transparentnosti procesa selekcije projekata. Program PRIZMA je posebno važan s obzirom na to da su izabrani najbolji projekti iz srpske nauke kroz nezavistan proces evaluacije projekata“, izjavio je Gvadamiljas.

Pomoćnica ministra za nauku, inovacije i tehnološki razvoj dr Marina Soković istakla je značaj rada Fonda za nauku i važnost postignutih rezultata koji su ostvareni za četiri godine postojanja ove institucije.

„Gledajući kroz „PRIZMU vremena“ od PRIZME, preko IDEJA, Veštačke intelegencije, IDENTITETA, Kovid19 programa i konačno PROMIS programa ostvareni su brojni rezultati: odobreno je 415 projekata sa ukupnim budžetom od 74,44 miliona evra i podržano je 2713 istraživača iz 145 naučnoistraživačkih organizacija.“, naglasila je dr Soković.

Sredstva za finansiranje programa obezbeđena su na osnovu zajedničkog ulaganja Republike Srbije (Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija), kroz zajam i tehničku podršku Svetske banke i bespovratnu finansijsku podršku Evropske unije, koji čine deo „Projekta akceleracije inovacija i podsticanja rasta preduzetništva u Republici Srbiji“ (Projekat SAIGE), posvećenog jačanju naučnih istraživanja i inovativnog preduzetništva.