Učenici i učenice novosadske Osnovne škole „Petefi Šandor“ bili su u poseti EU info kutku u Novom Sadu, tokom koje su sa predstavnicama EUIP Novi Sad, Jovanom Zdjelarević i Marinom Grnjom Klaić razgovarali o svemu što ih interesuje u vezi sa funkcionisanjem Evropske unije ali i proverili svoje znanje uz kviz „Koliko poznajemo EU“.

Koje godine je potpisana Šumanova deklaracija, koja zemlja je bila podeljena na Istočnu i Zapadnu između 1948. i 1990, šta je to paelja i gde se nalazi muzej Prado, samo su neka od pitanja iz kviza na koje su odgovarali. Učenici i učenice sedmog razreda pokazali su svoje znanje iz istorije, geografije, kulture i umetnosti država članica EU, a pored toga, pokazali su i koliko poznaju istorijat i institucije zajednice evropskih država, kao i načine na koje ona funkcioniše.