Poziv za podnošenje projekata koji se bave medijskom i informacionom pismenošću bio je tema današnje info sesije održane u novosadskom EU info kutku, kojoj su prisustvovali predstavnici organizacija civilnog društva. Novosadska novinarska škola raspisala je ovaj poziv u sklopu regionalnog projekta „Mediji za građane – građani za medije“, koji se uz podršku Evropske unije realizuje u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji.

Poziv je namenjen organizacijama civilnog društva u Srbiji koje se bave medijima, obrazovanjem, zagovaranjem, javnim kampanjama, umetnošću ili razvojem digitalnih inovativnih projekata, a ideja je da se kroz odabrane projekte promovišu prakse i politike medijske i informacione pismenosti na lokalnom nivou.

Podršku će dobiti dve vrste projekata: oni koji poboljšavaju veštine medijske i informacione pismenosti građana i projekti u oblasti umetničke, medijske i tehnološke produkcije kojima se promovišu inovacije i pristupačnost u obrazovanju iz medijske i informacione pismenosti. Budžet za ovaj poziv za podnošenje predloga iznosi 20 hiljada evra, koji se ravnomerno dele na ove dve vrste projekata.

Rok za podnošenje predloga je 28. februar 2019. godine, u 23:59 časova, a detaljne informacije o pozivu mogu se naći na ovom linku.

Rok za prijavu na ovaj konkurs je istekao.