Gotovo 700.000 registrovanih poljoprivrednih gazdinstava u Srbiji biće predmet Popisa poljoprivrede 2023, koji priprema, sprovodi i organizuje Republički zavod za statistiku. Moto Popisa je – Kad znamo, bolje planiramo.

Popis će trajati od 1. oktobra do 15. decembra 2023. godine i u skladu je sa Zakonom o popisu poljoprivrede 2023. Aktivnost je finansijski podržala Evropska unija, kao i Popis stanovništva sproveden prošle godine.

Primenjeni instrumenti, obuhvat, obeležja i standardizacija koncepta i definicija u skladu su sa Svetskim programom popisa poljoprivrede 2020. (FAO–UN), uredbom Evropskog parlamenta i Saveta o objedinjenoj statistici poljoprivrednih gazdinstava  i metodologijom Evrostata.

Osnovni ciljevi Popisa su:

  • Kontinuitet u obezbeđivanju sveobuhvatnog, međunarodno uporedivog, pregleda strukturnih karakteristika nacionalne poljoprivrede,
  • Proizvodnja statističkih podataka potrebnih za kreiranje održive agrarne politike,
  • Ažuriranje Statističkog registra poljoprivrednih gazdinstava, koji obezbeđuje okvir za sprovođenje redovnih statističkih istraživanja usklađenih sa međunarodnim standardima, koja, zajedno sa strukturnim istraživanjima, predstavljaju okosnicu sistema statistike poljoprivrede.

U Popisu će biti popisana:

  • Porodična poljoprivredna gazdinstva,
  • Privredna društva, zemljoradničke zadruge, drugi oblici organizovanja sa statusom pravnog lica i preduzetnici registrovani da pretežno obavljaju delatnosti poljoprivredne proizvodnje,
  • Privredna društva, zemljoradničke zadruge, drugi oblici organizovanja sa statusom pravnog lica i preduzetnici registrovani u drugoj delatnosti koji imaju organizacione delove u kojima se obavlja delatnost poljoprivredne proizvodnje.

Kako se Popis sprovodi po modularnom principu, osnovna obeležja o poljoprivrednim gazdinstvima: identifikacioni podaci gazdinstva, zemljišni fond i kategorije korišćenja poljoprivrednog zemljišta, podaci o radnoj snazi i podaci o broju stoke prikupljaju se potpunim obuhvatom jedinica posmatranja. Podaci o organskoj proizvodnji biće preuzeti iz administrativnog izvora – evidencije Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Podaci za ostala obeležja (navodnjavanje površina pod usevima, način držanja stoke, obrada i održavanje zemljišta, upotreba đubriva, poljoprivredni objekti, mehanizacija i oprema) biće prikupljeni na uzorku.

Kao neposredni izvršioci u Popisu radiće 253 opštinska koordinatora  i  2 842 popisivača.

Pojedine poslove pripreme, organizacije i sprovođenja popisa porodičnih gazdinstava na teritoriji opština i gradova RZS obavlja preko popisnih komisija koje su imenovane u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave.

U obavljanju pojedinih poslova u vezi s Popisom, pored RZS-a uključeno je i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Od 28. septembra do 15. decembra 2023. godine u RZS-u je organizovan rad info-centra sa zadatkom da pruža sve neophodne informacije stanovništvu putem besplatne telefonske linije: 0800 444 005

Na vebsajtu Popisa mogu se naći sve bitne informacije, kao i  pripremljeni metodološki materijali za sprovođenje aktivnosti.