Beogradska otvorena škola, u okviru projekta WeB4YES (Inicijativa organizacija civilnog društva Zapadnog Balkana za podršku zapošljavanja mladih) raspisala je poziv za podnošenje projekata koji imaju za cilj unapređivanje javnih politika zapošljavanja mladih i preduzetništva na lokalnom nivou. Poziv je raspisan u okviru projekta koji je podržala Evropska komisija.

Info sesija u Nišu, na kojoj će biti predstavljen javni poziv, zakazana je za 22. maj od 12 sati u EU info kutku.

„Kroz Poziv se nastoji da se unaprede kapaciteti organizacija civilnog društva sa Zapadnog

Balkana za učešće u donošenju odluka u javnim politikama, kao i za kreiranje i implementaciju inovativnih inicijativa vezanih za zapošljavanje mladih, zapošljivost i preduzetništvo. Pored toga, putem Poziva se podstiču organizacije civilnog društva iz regiona Zapadnog Balkana da sarađuju u osmišljavanju i implementaciji inovativnih pristupa usmerenih na zapošljivost i zapošljavanje mladih“ poručuju iz Beogradske otvorene škole.

Maksimalan iznos budžeta za svaki pojedinačni projekat može biti do 10.000,00€. Ukupna sredstva izdvojena za poziv iznose do 150.000,00 €. Dokumenta neophodna za apliciranje možete preuzeti na linku. Projektni predlozi se podnose do 5. juna putem onlajn formulara.

Svi zainteresovani za prisustvo info sesiji u Nišu, mogu se prijaviti popunjavanjem formulara.

Dodatne informacije o Info sesijama možete dobiti na mail: web4yes@bos.rs

Ovaj poziv je raspisan u okviru WeB4YES projekta koji je podržan u sklopu Programa podrške organizacijama civilnog društva i medijima 2016-2017 – Konsolidacija regionalnih tematskih mreža organizacija civilnog društva od strane Evropske komisije.