Modernizacija lokalnih samouprava je ključna za evropske integracije, efikasno funkcionisanje javnih servisa i što je najvažnije – za dobrobit građana i privrede. Sada je lakše doći do ličnih dokumenata, procedure su pojednostavljene i digitalizovane. Za nastavak na radu reforme javne uprave je potrebna kontinuirana saradnja centralnog i lokalnog nivoa vlasti, ali i podrška EU.

Na otvaranju dodele paketa stručne podrške za 30 lokalnih samouprava u okviru Programa EU Exchange 6, Martin Klauke, šef sektora II operacija u Delegaciji EU istakao je značaj projekta za jačanje kapaciteta lokalne samouprave, i uopšte važnost činioca lokalne administracije za funkcionisanje države:

“Vi imate izuzetno važnu ulogu u celokupnom političkom procesu. Vi ste prvi nivo kontakta sa građanima i njihovi demokratski predstavnici. Na vama je da izražavate želje građana, ali takođe vi ste i prvi nivo za pružanje usluga građanima ove zemlje. Veoma sam zadovoljan zbog početka ovog projekta koji se najviše bavi planiranjem na nivou lokalnih javnih politika, kapitalnim ulaganjima i kontrolom utroška sredstava. Kao što možete videti iza mene – ovde imamo Program “Exchange 6”, to znači da su prethodno sprovedeni programi jedan do pet. Sarađujemo sa Stalnom konferencijom gradova i opština skoro 20 godina na veoma važnim temama, na koje smo potrošili oko 35 miliona evra bespovratne EU podrške”, rekao je Klauke i dodao:

“Naučene lekcije sa ovog projekta poslužiće kao osnov za kreiranje novih politika. Zbog toga nastavljamo da podržavamo saradnju koja se ostvaruje između svih zainteresovanih strana na projektu“, zaključio je Klauke.

Ministar za evropske integracija Jadranka Joksimović je navela da Srbija aktivno radi na Klasteru 5 i da je Srbija spremna i na otvaranje Klastera 3.

“Programa EU Exchange 6 je tehnička pomoć za izradu planova razvoja, srednjoročnih planova i za unapređenje planiranja i budžetiranja kapitalnih projekata lokalne samouprave. Ta pomoć omogućiće borbu protiv korupcije i u skladu je sa strategijom reforme javne uprave”, rekla je Joksimović

Poručila je predstavnicima lokalnih samouprava da će uvek više sredstava dobiti ako regionalizuju projekat i ako projekat nije važan samo za njihov grad ili opštinu.

Nikola Tarbuk, generalni sekretar SKGO rekao je da dugotrajnost podrške kroz 6 programa “Exchange” svedoči o važnosti koju EU i nacionalni partneri pridaju reformisanju lokalne samouprave Srbije.

“Danas ovaj punoletni program otvara jedno novo poglavlje. Siguran sam da ćemo napraviti još mnogo dobrih rezultata. Praktično nema opštine ili grada koji kroz ovaj program nisu dobili neki vid podrške kroz različite modalitete – grantove, pakete podrške, stručno usavršavanje, savetovanje, itd. Možemo reći da smo kroz Exchange program dosegli do svake lokalne zajednice i uticali na njen razvoj u oblasti ekonomskog, socijalnog razvoja, zaštite životne sredine, poljoprivrede ili pak sistemskim radom na pitanjima planiranja i budžetiranja lokalne samouprave”, naveo je Tarbuk.

U okviru Programa EU Exchange 6 paket podrške za izradu plana razvoja dobile su lokalne samouprave u Boljevcu, Vrnjačkoj Banji, Krupnju, Kraljevu, Velikom Gradištu, Požarevcu, Kruševcu, Smederevskoj Palanci, Šapcu, Surdulici, Gadžinom Hanu i Čačku.

Paket podrške za izradu srednjoročnog plana dobile su lokalne samouprave u Beloj Palanci, Ražnju, Novom Pazaru, Merošini, Nišu, Raškoj, Somboru, Kanjiži, Bačkoj Topoli i Aleksincu.

Paket podrške za unapređenje planiranja i budžetiranja kapitalnih projekata dobile su lokalne samouprave u Pirotu, Vranju, Požarevcu, Kragujevcu, Petrovcu na Mlavi, Sremskoj Mitrovici, Prijepolju, Leskovcu i Aranđelovcu.

Program EU Exchange 6 predstavlja podršku Evropske unije lokalnim samoupravama (LS) u Srbiji za ključne reformske procese na putu pristupanja EU. Program se gotovo u kontinuitetu realizuje od 2004. godine, a šesta faza finansira se iz sredstava IPA 2019 na osnovu ugovora o donaciji zaključenog između Delegacije EU i Stalne konferencije gradova i opština (SKGO) kao nacionalne asocijacije svih lokalnih samouprava i implementacionog partnera u svim fazama Programa.

Podrška Evropske unije reformi javne uprave u Srbiji vredna je preko 200 miliona evra, od 2000. godine do danas. Sredstva namenjena javnoj upravi koriste se za profesionalizaciju uprave, razvoj elektronskih usluga, upravljanje javnim finansijama i unapređenje rada lokalnih samouprava i nezavisnih institucija.

Reforma javne uprave je jedan od najvažnijih elemenata procesa pristupanja Srbije EU, a tokom 2014. je stavljena i u prvi plan pregovora. Moderna i profesionalna javna uprava je ključni element za svaku zemlju članicu EU kako bi se efikasno sprovodili zakoni i kako bi se transparentno upravljalo sredstvima iz fondova EU.

Pogledajte video “Reformom javne uprave uz podršku Evropske unije – do dobrog službenika”