U okviru saradnje između Narodne skupštine Republike Srbije i Evropskog parlamenta, predsednik Narodne skupštine Vladimir Orlić i poslanici EP Vladimir Bilčik i Matjaž Nemec, izrazili su tokom današnjeg sastanka spremnost da nastave sa saradnjom u oblasti podrške procesu parlamentarnog dijaloga, jačanja kapaciteta i uloge parlamenta u procesu evropskih integracija, uz zajedničko posredovanje. Naglasili su važnost razmene iskustava i dobrih praksi između srpskih i evropskih parlamentaraca u predstojećem periodu.

„Došli smo u Beograd sa ciljem da razgovaramo sa rukovodstvom parlamenta i predstavnicima poslaničkih grupa o potrebi za podrškom dijalogu unutar Narodne skupštine i na koji način angažovanje Evropskog parlamenta može doprineti jačanju uloge parlamenta i promovisati evropsku kulturu dijaloga i ostvarivanja konsenzusa. U tom smislu, učešće poslaničkih grupa je dobrodošlo. Poverenje građana u parlament je od suštinskog značaja za rešavanje izazova u svakom demokratskom društvu“, izjavili su poslanici EP.
„Saradnja između Narodne skupštine i Evropskog parlamenta važan je element evropskih integracija Srbije, stoga, Narodna skupština pozdravlja angažovanje EP u razmeni iskustava i dobrih praksi, pružanjem podrške parlamentarnom dijalogu i ostvarivanju konsenzusa, koji bi mogli još više da ojačaju parlament u njegovom radu. Tokom prethodnih godina obezbedili smo najbolje izborne uslove i osnažili pluralizam u NS RS, kao mestu rešenom da razvija otvoren i inkluzivan dijalog“, izjavio je Orlić nakon sastanka sa poslanicima EP.