S velikim zadovoljstvom najavljujemo novu fazu programa „Kultura bez granica“, sveobuhvatnu inicijativu osmišljenu da promoviše interkulturalni dijalog, saradnju i razmenu između srpske i albanske zajednice. Program, koji od marta 2015. vodi Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji (HO), u naredne tri godine će se sprovoditi u saradnji sa organizacijom ArtPolis iz Prištine i uz podršku Evropske unije.

Program se sastoji od tri povezane akcije: (1) Interkulturalna razmena i učenje mladih umetnika, (2) Kreativna kolonija i (3) Lokalne izložbe umetničkih dela. Otvoren je za mlade i nedovoljno afirmisane umetnike koji su zainteresovani da se aktivno angažuju na uspostavljanju i razvijanju kulturnih veza izmedju dve zajednice i zajedničkim umetničkim projektima.

Prva akcija je Interkulturalna razmena i učenje mladih umetnika, koja će se održati od 27. maja do 5. juna 2023. godine. Prvih pet dana programa održaće se u Beogradu, sa planiranom posetom Novom Sadu, a poslednjih pet dana u Prištini, uključujući jednodnevnu posetu Prizrenu.

Interkulturalna razmena i učenje mladih umetnika jeste desetodnevno edukativno studijsko putovanje za 20 mladih umetnika od 18 do 35 godina. Cilj je da se upoznaju sa konceptom i praksom interkulturalne i prekogranične umetničke saradnje. Učesnici će prisustvovati predavanjima relevantnih stručnjaka, učestvovati u inspirativnim razgovorima sa afirmisanim umetnicima, posećivati kulturne institucije i javna mesta, i povezivati se sa kulturnim radnicima u Beogradu, Prištini, Novom Sadu i Prizrenu. Takođe će se baviti praktičnim radom na osmišljavanju i planiranju zajedničkog umetničkog stvaralaštva.

Organizatori pokrivaju troškove učešća, uključujući:

  • Putne troškove
  • Smeštaj
  • Ishranu i osveženje
  • Posete institucijama kulture.

Radni jezici programa su srpski, albanski i engleski jezik.

Nakon nekoliko nedelja koje će odvojiti za refleksiju o studijskim putovanjima, ista grupa učesnika će biti pozvana na petodnevnu radionicu pod nazivom Kreativna kolonija. Svrha ove radionice jeste da mladim umetnicima omogući fokus, vreme, stručnost i sredstva za stvaranje zajedničkih umetničkih dela koja će promovisati interkulturalni dijalog, saradnju i razmenu između dva društva.

Zajednička umetnička dela biće izložena/izvedena u nekoliko gradova. Svrha ove akcije je stvaranje popularnih i pristupačnih sastajališta gde će građani biti povezani jezikom pozorišta, filma, fotografije, crteža i/ili muzike i motivisani da se uključe u razgovore o unapređenju međusobnih odnosa.

Uslovi učešća u programu uključuju:

  • 18-35 godina starosti,
  • Status neafirmisanog ili nedovoljno afirmisanog umetnika,
  • Poznavanje najmanje dva radna jezika programa, uključujući maternji,
  • Zainteresovanost za aktivno učešće u uspostavljanju i razvijanju kulturnih veza između dve zajednice i zajedničkim umetničkim projektima,
  • Spremnost na interakciju u uslovima svakovrsne raznolikosti, uključujući etnički, versku, rodnu, geografsku, i slično.

Ohrabrujemo sve mlade i nedovoljno afirmisane umetnike koji zadovoljavaju navedene kriterijume da se prijave za učešće. Posebno će biti dobrodošlo učešće osoba sa invaliditetom i onih koji dolaze iz malih gradova, ruralnih sredina, marginalizovanih i/ili depriviranih zajednica.

Molimo da vaše prijave podnesete najkasnije do 19. maja 2023. godine u 23.59h. Prijave treba da sadrže biografiju, kratko motivaciono pismo, primer/katalog radova. Prijavu poslati emailom na HO.konkurs@gmail.com. Na istu adresu možete pisati i ukoliko imate dodatnih pitanja u vezi sa pozivom.