Finansiranjem jednogodišnjeg projekta pod nazivom “Promovisanje ženskog preduzetništva” koji je započeo u junu 2010, EU je pokušala da podstakne žene da pokrenu sopstveni posao i da unapredi rad ABW-a i sličnih organizacija u Srbiji. Bio je to početak saradnje koji i danas traje.

Imate dobru poslovnu ideju? Ako je tako možda će vambiti potrebna podrška i umrežavanje da biste svoju ideju sproveli u delo. Preduzetnice se u Srbiji, gde i dalje čine manjinu u poslovnom svetu, radi dobijanja ovakve podrške obično obraćaju beogradskom Udruženju poslovnih žena (ABW). Osnovana 1998, ova organizacija koju vode žene radi na promociji ženskog preduzetništva u zajednici i među nosiocima politika, a svojim članovima pomaže da dođu do tehničke podrške koja im može zatrebati za uspešno poslovanje.

U Srbiji se još uvek ne sprovodi dovoljno državnih programa i mera koje bi podržale održivost preduzeća u vlasništvu žena, pa je postojanje organizacija poput ABW-a ključno. Statistika o ženskom preduzetništvu govori dovoljno: od ukupnog broja malih i srednjih preduzeća registrovanih u Srbiji, manje od 10 procenata je u vlasništvu žena koje istovrmeno zauzimaju i neku od rukovodećih pozicija u tim preduzećima, u poređenju sa državama Evropske unije u kojima se ova stopa kreće od 25 do 35 procenata.

Žene to rade najbolje

Subvencijom od 100,000 evra, od čega je udeo EU predstavljao skoro 90 procenata, u okviru projekta je sprovedeno nekoliko aktivnosti kako bi se povećala efikasnost ABW-a i omogućilo srpskim poslovnim ženama da dopru do svojih poslovnih partnera u EU. Glavna aktivnost je bilo pokretanje veb portala povezanog sa internet stranicom organizacije ženskog preduzetništva u Nemačkoj, na kom su poslovne žene iz Srbije mogle da se povežu sa drugim poslovnim organizacijama i ženama u Nemačkoj radi razmene ideja i ostvarivanja poslovnog partnerstva.

Oko 150 žena se registrovalo na veb portalu, a jedna od njih je bila Zorica Selaković, vlasnica radionice za izradu torti i kolača “Dessert” iz Čačka u zapadnoj Srbiji, čije je iskustvo vezano za web portal bilo pozitivno.

“Putem novog veb-portala pokrenutog tokom projekta, imala sam priliku da se povežem sa ženama u industriji hrane u EU. Bilo je veoma jednostavno razmenjivati iskustva i razgovarati o mogućoj saradnji. Radujem se preduzimanju narednih koraka i unapređenju odnosa sa poslovnim kontaktima”, kaže Sekalović.

U međuvremenu je ABW uspostavio kontakt sa pet lokalnih organizacija posvećenih ženskom preduzetništvu van Beograda i organizovao obuku njihovog osoblja u svojim prostorijama kako bi ubuduće i oni mogli da poduče svoje članove o tome kako da ostvare poslovne planove.

Dodatno sredstvo pri motivisanju žena da osnuju sopstvene firme je bila brošura u kojoj je predstavljeno 50 preduzetnica iz Srbije i Nemačke. Osim toga, ABW se tokom projekta podvrgla pregledu sopstvenog strateškog planiranja te je sada u još boljoj poziciji da zagovara politike koje idu na ruku ženama u privredi.

Dodatne informacije

Projekat: Promovisanje ženskog preduzetništva u Srbiji

Realizacija: Udruženje poslovnih žena Srbije (ABW) – www.poslovnezene.org.rs

jumpp- Frauenbetriebe, Frankfurt, Nemačka – www.jumpp.de