Programi prekogranične saradnje su evropska priča o uspehu koja donosi direktnu korist i doprinosi boljem životu građana u uključenim regionima, saglasili su se učesnici 8. konferencije o evropskoj teritorijalnoj saradnji.

„Prekogranična saradnja odražava samu suštinu projekta Evropske unije. Ona oličava našu zajedničku misiju izgradnje mostova: ne samo mostova preko reka i gudura, već i međusobno. Jer u učenju jedni od drugih nalazimo ono što nam je zajedničko“, izjavila je zamenica šefa Delegacije Evropske unije u Srbiji Plamena Halačeva.

Halačeva je podsetila da se programi prekogranične saradnje zasnivaju na uravnoteženom vlasništvu između zemalja učesnica sa obe strane granice: države članice i susedne zemlje imaju jednaku reč u programskim odlukama, a projekti dobijaju sredstva samo ako ih sprovode partneri sa obe strane. „Ovi projekti podstiču ljude, organizacije i opštine sa obe strane granice da rade zajedno, da zajedno kreiraju, planiraju i sprovode projekte koji donose dugotrajne promene u njihovim zajednicama“, rekla je Halačeva.

Preko 1600 projekata u okviru prekogranične saradnje popravilo je svakodnevni život nekoliko stotina hiljada građana u različitim delovima Srbije, navela je minsitarka za evropske integracije Tanja Miščević.

„Svi ovi projekti doprineli su da u mnogim mestima sa obe strane granice građani dobiju bolju komunalnu ili saobraćajnu, da mala i srednja preduzeća unaprede svoje poslovanje i zaposle više ljudi, da se unapredi turizam obnovom objekata kulturne baštine, izgradnjom biciklističkih staza, pomoći u organizovanju turističke ponude u manjim mestima.“, navela je ministarka Miščević.

Državni sekretar u Ministarstvu razvoja, javne uprave i gradova Rumunije, Gabrijel Trajan Gilea izneo je dosadašnje rezultate programa koji vode ta zemlja i Srbija i naveo priroritete za novi ciklus – od očuvanja životne sredine, preko infrastrukture, do civilne zaštite.

„Uspešna saradnja Srbije i Rumunije ima dugu istoriju. Glavni cilj sada je da sa teoretskog nivoa pređemo na implementaciju. Neophodno je korišćenje svih resursa“, rekao je Gilea.

Na konferenciji je predstavljen i nova mogućnost u okviru Interreg porodice – Urbact. U fokusu aktivnosti je poboljšanje života koji žive u gradovima – što u Evropi podrazumeva preko 70 posto populacije. U projekat se do sada uključeno 678 gradova iz 28 država, i od početka 2023. godine, za različite aktivnosti moći će da se uključe gradovi iz Srbije.

Programi prekogranične saradnje 2014-2020

Programi prekogranične saradnje 2021 – 2027