Otvoren je poziv za podnošenje predloga projekata u okviru programa “Civilno društvo i mediji na Zapadnom Balkanu i Turskoj”.

Program je namenjen medijima i organizacijama civilnog društva i to u četiri oblasti:

  • Tematsko regionalno povezivanje organizacija civlnog društva
  • Mali projekti koji pospešuju dobrosusedske odnose između Srbije i Kosova*
  • Regionalno umrežavanje organizacija ciivlnog društva koje promovišu medijske slobode i slobodu izražavanja
  • Inicijative za kvalitetno i profesionalno novinarstvo

Rok za prijavu

Predlozi se mogu poslati putem onlajn platforme do 24. maja 2022. godine u 18 časova po srednjeevropskom vremenu.

O programu

Program je deo IPA III programa koji je namenjen zemljama koje se nalaze u procesu pristupanja EU.

Obezbeđeno je ukupno 18 miliona evra za podršku organizacijama ciivlnog društva i medijima.

Vreme trajanja je od 2021. do 2023. godine.

Više o programu možete naći na linku.

*Ova oznaka je bez prejudiciranja stavova o statusu i u skladu je sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašenju nezavisnosti Kosova