Zoran Mitrović iz Kragujevca je jedan od devet hiljada mladih preduzetnika iz Evrope koji su u vreme pandemije Covid -19 dobili mogućnost da svoj posao unaprede kroz međunarodnu saradnju u okviru programa Erazmus za mlade preduzetnike.. U tim teškim okolnostima, Zoran je znao da će održivi razvoj i zelena ekonomija, kojom se njegova firma za konsalting bavi, biti neophodni u prevazilaženju posledica pandemije. Nekoliko godina kasnije, Zoran uspešno sarađuje sa partnerima iz Gran Kanarije razvijajući projekte održivog razvoja i cirkularne ekonomije.

Erazmus za mlade preduzetnike je deo programa Single market koji ima za cilj da od Evrope načini jedinstveno tržište.

Ovaj program, otvoren tokom cele godine, namenjen je malim i srednjim preduzećima i to onim preduzetnicima koji posluju manje od tri godine a koji poseduju ambiciju da steknu veštine neophodne za pokretanje ili uspešno vođenje malog biznisa u Evropi. Program je koncipiran tako da mladi preduzetnici stiču i razmenjuju znanja i poslovne ideje sa iskusnim preduzetnikom iz neke od evropskih zemalja boraveći u odabranoj firmi od 1 do 6 meseci.

Pravo učešća imaju budući preduzetnici, koji planiraju da započnu sopstveni biznis na osnovu konkretnog projekta koji je opisan u biznis planu, preduzetnici u ranim fazama od pokretanja poslovanja (manje od 3 godine iskustva u vođenju biznisa) i mogu dolaziti iz bilo kog sektora, bez ograničenja. Starosna granica za učešće novih preduzetnika i preduzetnika domaćina ne postoji dok je donja starosna granica 18 godina. Boravak je delimično finansiran sredstvima Evropske komisije.

Građani Srbije mogu konkurisati i za preduzetnike domaćine. Preduzetnici domaćini mogu biti uspešni, iskusni preduzetnici (vlasnici-menadžeri) sa najmanje 3 godine iskustva u vođenju mikro, malih ili srednjih preduzeća (MSP), kao i vlasnici MSP ili ljudi koji su direktno uključeni u preduzetništvo na nivou upravnog odbora MSP. Da bi učestvovali u programu, oni moraju biti motivisani da prime mladog preduzetnika iz neke evropske zemlje sa kojim će raditi na razvoju određenih poslovnih veština i znanja koje su definisane u podnetoj aplikaciji.

Kroz ovaj program, mladi preduzetnici dobijaju obuku na radnom mestu u kompaniji kod domaćina u inostranstvu, razvijaju preduzetničke veštine, stiču poslovno znanje i umrežavanje, stiču iskustva u vođenju malih preduzeća iz njihove direktne saradnje sa preduzetnikom domaćinom.

Preduzetnici domaćini dobijaju sveže perspektive, ideje i veštine, saznanja o mogućnostima inostranog tržišta, mogućnosti umrežavanja i sticanja potencijalno dugoročnih poslovnih partnera.

Nacionalna kontakt tačka za Erzamus za mlade preduzetnike je Poslovni inkubator Novi Sad gde je moguće dobiti svu podršku prilikom prijavljivanja.