Prema podacima istraživanja Flash Eurobarometra koje je objavljeno danas, prvo leto bez rominga pokazalo je da je većina Evropljana svesna prednosti novih pravila i da je počela da menja svoje navike prilikom putovanja u inostranstvo unutar EU.

Zahvaljujući novim pravilima EU o romingu, koja su na snagu stupila 15. juna 2017, potrošači mogu da koriste svoje mobilne telefone prilikom putovanja u inostranstvo unutar EU kao i kod kuće, bez plaćanja dodatnih dažbina.

Andrus Ansip, potpredsednik Komisije nadležan za jedinsteno digitalno tržište, izjavio je: „Vidimo da su ljudi veoma zainteresovani da koriste telefon prilikom putovanja u EU bez straha od velikih računa. Istovremeno, mobilni operateri ulažu u razvoj mreža kako bi zadovoljili povećanu tražnju. Naša nova pravila o telekomunikacijama će podstaći slična ulaganja; Evropski parlament i države članice bi trebalo da ih usvoje što pre.”

Marija Gabrijel, komesarka za digitalnu ekonomiju i društvo, dodala je: „Ovo je primer kako EU na konkretan način unapređuje život svojih građana. Ideja o korišćenju rominga kao kod kuće funkcioniše: potrošači je cene, potrošnja je porasla, a tražnja za uslugama mobilne telefonije među potrošačima koji putuju unutar EU je veoma visoka. Od ovoga koristi imaju i potrošači i operateri.“

Istraživanje Eurobarometra pokazuje da 71 odsto Evropljana zna da je roming ukinut, a da 72 odsto njih smatra da će koristi od toga imati oni sami ili neko koga poznaju. Postotak onih koji su svesni novih pravila dostiže i 86 odsto među građanima koji su putovali u inostranstvo nakon 15. juna.