Locirano na obodu Subotice u neposrednoj blizini granice sa Mađarskom, Palićko jezero je još od 19. veka popularno banjsko lečilište. No, čuvena lekovita svojstva vode iz jezera su 1960-ih počela da nestaju usled teškog zagađenja i nekontrolisanog rasta algi. Jezero je 1971. isušeno kako bi se očistilo od mulja, a otvorena je i fabrika za preradu otpadnih voda. Vremenem su, međutim, oprema u fabrici i procesi za obradu mulja zastareli što je rezultiralo pogoršanjem kvaliteta vode u jezeru kao i one iz lokalnog sistema za snabdevanje. Bilo je vreme za remont fabrike.

Sredinom 2000-ih, Program podrške razvoju infrastrukture lokalne samouprave koji finansira EU je priskočio u pomoć gradu Subotici. Usmeren na pružanje podrške ekološkim i privrednim infrastrukturnim projektima u opštinama u Srbiji, program u Subotici predstavlja jednu od najobimnijih saradnji sa nekom lokalnom samoupravom. Program je sve do 2010. imao aktivnu ulogu u nadgledanju opsežne nadgradnje i proširenja postrojenja za obradu otpadnih voda, starao se da lokalni i standardi EU o ispuštanju otpadnih voda budu zadovoljeni te da izvori vode, kojih je u ovoj oblasti sve manje, budu zaštićeni.

Unapređena fabrika za preradu otpadnih voda u Subotici je zvanično započela sa radom u martu 2012. Projekat je koštao oko 18 miliona evra, od čega je veliki deo bio finansiran donacijama Evropske banke za obnovu i razvoj, Opštine Subotica, Voda Vojvodine i vlada Italije i Holandije. Kapacitet fabrike je povećan sa 27.000 na 36.000 kubnih metara vode dnevno, a u kišnim periodima kapacitet dostiže 72.000 kubnih metara dnevno. Osim toga, značajno je smanjena i količina azota i fosfora u vodi koja se ispušta.

 Čisto i zeleno

Tokom remonta fabrike, Program podrške razvoju infrastrukture lokalne samouprave je nadgledao i radove na novom sistemu za obradu mulja na ovoj lokaciji, koji je finansiran donacijom Evropske unije u vrednosti od pet miliona evra. Korišćenjem najsavremenije opreme sistem razgrađuje primarni mulj iz otpadnih voda procesom anaerobnog vrenja – procesa bakterijske razgradnje koji se odvija u odsustvu kiseonika. Nusproizvod ovog procesa je mešavina metana i ugljen dioksida odnosno „biogas“ koji se koristi za proizvodnju struje u fabrici. Višak bioaktivnog mulja, poput organskog otpada, se takođe obrađuje pre nego se vrati u jezero.

Sistem za preradu mulja je istovremeno energetski efikasan i ekološki prihvatljiv i obezbeđuje da voda koja se ispušta iz fabrike bude savršeno čista kada dođe do Palićkog jezera.

Ovo je samo jedna u nizu inicijativa Programa podrške razvoju infrastrukture lokalne samouprave koji neprestano traži načine da pristupi fondovima za nove infrastrukturne projekte na lokalnom nivou, od onih koji se tiču prikupljanja i obrade otpada do izgradnje puteva, te da pomogne lokalnim vlastima da pripreme projekte i iskoriste fondove EU.

Dodatne informacije

Projekat: Nadgradnja i proširenje postrojenja za tretman otpadnih voda u Subotici – linija mulja

Realizacija: Program podrške razvoju infrastrukture lokalne samouprave – www.misp-serbia.rs

Takođe pogledajte: Opština Subotica – www.subotica.rs