Delegacija Evropske unije u Republici Srbije je zaprepašćena člankom u današnjem izdanju „Informera“ u kome se tvrdi da Evropska unija plaća advokate koji zastupaju g. Miroslava Miškovića. Ove optužbe su netačne.

Sredstva EU se ne koriste na ovakav način niti su tome namenjena. Delegacija takođe naglašava i to da nije ni na koji način, bilo zvanično ili nezvanično, suprotno tvrdnjama „Informera“, potvrdila da će se „dva iskusna advokata priključiti timu branilaca“ g. Miškovića; ovo je apsolutna neistina.

Delegacija Evropske unije je u obavezi da pomno prati razvoj događaja u Srbiji u okviru procesa pridruživanja Srbije EU. U tom smislu, uloga Delegacije je da podnosi izveštaj o napretku Srbije na planu borbe protiv korupcije koja predstavlja ključni element Poglavlja 23 procesa pridruživanja. Ovo uključuje i nadzor sudskih postupaka važnih za borbu protiv korupcije, baš kao što je ovaj koji je trenutno u toku.