Nova radionica “Seksualnost i mladi“ koju organizuje EU info kutak u Nišu namenjena je mladima uzrasta od 15 do 20 godina, sa idejom da zajednički potražimo odgovore na brojna pitanja koja se tiču pre svega pozitivnih aspekata seksualnosti, seksualnog zdravlja, polne i rodne ravnopravnosti, komunikacije u oblasti seksualnosti i razvijanja veština potrebnih za odgovorno seksualno ponašanje.

Radionica se održava 22. oktobra od 17 sati u Oficirskom domu u Nišu.

Seksualnost je prirodni, dragoceni aspekt naših života, važan i suštinski aspekt naše humanosti. Da bi ljudi dostigli najveći standard zdravlja, moraju biti pre svega osnaženi da imaju izbor u svojim seksualnim i reproduktivnim životima; moraju se osećati pouzdano i sigurno kod izražavanja vlastitog seksualnog identiteta.

Radionicu će voditi Ivana Vračkić, kognitivno-bihejvioralni psihoterapeut i Čedomir Šagrić, specijalista socijalne medicine i supspecijalista zdravstvenog vaspitanja.

Učešće je besplatno za zainteresovane mlade ljude od 15 do 20 godina, ali je zbog ograničenog broja mesta neophodna prijava popunjavanjem formulara koji se nalazi ispod, najkasnije do 22. oktobra u 10 sati ili do popune kapaciteta.

PRIJAVNI FORMULAR – LINK

*Ova aktivnost organizuje se uz poštovanje svih aktuelnih mera u cilju zaštite od virusa. U slučaju promene epidemiološke situacije i nemogućnosti da se događaj realizuje, radionica će biti održana online u terminu koji će biti naknadno određen.

***
Radionica “Seksualnost i mladi” deo je serijala radionica “Stay tuned” koji realizuje EU info kutak u Nišu. Prepoznajući neke od jedinstvenih strahova i problema sa kojima se suočavaju savremene porodice, kao što su nedovoljno informacija i znanja o digitalnoj i fizičkoj sigurnosti, upotrebi droga, seksualnosti i nedostatku asertivne komunikacije, iskusni stručnjaci na seriji radionica koje organizuje EU info kutak rade na ovim temama kroz grupni rad sa polaznicima radionica.