U Tršiću, rodnom mestu Vuka Stefanovića Karadžića, održan je tradicionalni seminar za pripremu projekata za program Kreativna Evropa, koji je organizovao Desk Kreativna Evropa Srbija.

Seminar je bio prilika da se razgovara o pripremi projekata ustanova i organizacija koje će konkurisati za podršku programa Kreativna Evropa u narednim pozivima.

Teme o kojima su učesnici imali mogućnost da saznaju više su savremene prakse i koncepti u međunarodnoj kulturnoj saradnji, promocija kulture u medijima, menadžment i finansije međunarodnih projekata, evropska kulturna politika i prioriteti programa Kreativna Evropa. 

Predstavnici ustanova i organizacija iz Srbije među kojima su udruženja „Mladi ambasadori“ iz Niša i „Art Distrikt“ iz Požarevca, Studentski kulturni centar iz Niša, Centar za obrazovanje i kulturu „Božidarac 1947“ iz Beograda, udruženje „Budi aktivan 16“ iz Preševa, udruženja „Art Zoom“ i „Inkluzivni pokret“ iz Beograda, imali su priliku da iznesu i razrade svoje ideje sa kojima planiraju da apliciraju na neki od narednih poziva programa Kreativna Evropa.

Muzejske priče

Centar za kulturu „Vuk Karadžić“ iz Loznice je jedan od partnera na projektu „Muzejske priče“ koji je sufinansiran kroz EU program IPA CBC Srbija Bosna i Hercegovina. Projektom će se obezbediti podrška muzejima, kao čuvarima kulturno-istorijskog  nasleđa i tradicije, u prekograničnom području dve zemlje kroz povećanje vidljivosti, unapređenje kapaciteta, poboljšanje saradnje i jačanje muzeja na tržištu kulturnog turizma. Pored istorijske važnosti znamenitog mesta Tršić, kao mesta rođenja reformatora srpskog jezika, Vuka Karadžića, Vukova kuća u Tršiću je jedan od učesnika ovog projekta.

O programu Kreativna Evropa

Kreativna Evropa je program Evropske komisije za podršku sektoru kulture i audiovizuelnim delatnostima.

Potprogram Kultura pomaže delovanje organizacija u kulturi na međunarodnom nivou, međunarodnu cirkulaciju kulturnih dela, mobilnost kulturnih profesionalaca, razvoj publike i podizanje kapaciteta organizacija u kulturi. Svi projekti podržani programom imaju evropsku dimenziju, promovišu evropske vrednosti i podržavaju očuvanje i razvoj jezičkog i kulturnog diverziteta.

Više informacija o programu Kreativna Evropa možete naći na sajtu Deska Kreativna Evropa.